30 Sesja Rady Miejskiej. Czy nagrobki znikną z osiedla?

Mimo, że porządek obrad dzisiejszej sesji nie zachęcał do odwiedzenia sali posiedzeń, wcale nie było nudno. Kolejny już raz tematem przewodnim, okazały się „nagrobki” przy ul. Armii Krajowej i Obrońców Pokoju. Najwidoczniej na dzień dzisiejszy, zaplanowano akcje wybielania miejskich urzędników, w związku z podjętą decyzją o dzierżawie działki.

Przygotowano projektor, za pomocą którego wyświetlone zostały mapy zagospodarowania przestrzennego miasta. Nikt jednak nie przypuszczał, że właśnie dzisiaj do radnych dotrze opinia wojewody w tej sprawie. Myślę, że ten fakt znacząco pokrzyżował wszystkie plany urzędu.

Burmistrz oraz Halina Stasiewicz (kierownik referatu planowania przestrzennego i gospodarowania mieniem gminnym) (urzędnik znany ostatnio z informacji o białych plamach) nie przedstawili ani jednej decyzji organu, który zajmował się tą sprawą, a którego wymowa byłaby zbieżna ze stanowiskiem urzędu.

Opozycyjni radni, przedstawili natomiast aż trzy opinie, trzech różnych organów (starosty, powiatowego inspektora nadzoru budowlanego oraz wojewody) stwierdzające między innymi, brak możliwości jakiejkolwiek zabudowy na przedmiotowej działce. W skrócie, stan obecny narusza plan zagospodarowania przestrzennego w Łęcznej.

Wojewoda w przesłanym dzisiaj piśmie, podtrzymuje wcześniej wyrażoną opinię o nieprawidłowościach przy dzierżawie. Ma prawo zaskarżyć teraz cały plan zagospodarowania przestrzennego do sądu administracyjnego, który w finale może stwierdzić jego nieważność. Jeśli natomiast wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego potwierdzi decyzję wydaną wcześniej przez inspektora powiatowego, to budynki na spornej dziale będą musiały być usunięte.

Całkiem przy okazji poznaliśmy stan wiedzy radnej Warszawskiej z zakresu administracji publicznej. W trakcie dyskusji, zadała pytanie, na jakiej podstawie opozycyjni radni zgłaszają swoje zastrzeżenia do wojewody (kto ich do tego umocował). To dziwne, że urzędnik o tak długim stażu pracy i radna od dwóch kadencji, pyta o tak podstawowe sprawy. Zupełnie za darmo udzielę więc odpowiedzi na to pytanie. Szanowna pani, takie zastrzeżenia może zgłosić do wojewody każdy mieszkaniec naszego miasta, pani także.

Wkrótce zostaną opublikowane nagrania audio z dzisiejszej sesji oraz pełna treść pisma od wojewody.

Udostępnij ten wpis!