Mariusz Fijałkowski: Naruszenia statutu gminy. Wojewoda wyda zalecenia

Lubelski Urząd Wojewódzki w odpowiedzi na pismo, w którym wraz z radnym Sebastianem Pawlakiem przedstawiliśmy naruszenia Statutu Gminy Łęczna podczas uchwalania planu pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej (pisałem o tym TUTAJ) dopatrzył się naruszeń prawa choć nie uzasadniały one (zdaniem organu nadzoru) stwierdzenia nieważności obu planów. Obyło się więc bez kompromitacji, lecz wstyd pozostaje. To już nie pierwsze naruszenia prawa przez Radę w obecnej kadencji. Warto przypomnieć np. moje bezprawne odwołanie z funkcji Przewodniczącego Komisji Etyki.

W sprawie planu pracy Rady Miejskiej uchwalonego z naruszeniem statutowego terminu Urząd Wojewódzki zakwalifikował termin (“na ostatniej sesji w roku”) jako instrukcyjny, wewnętrzny, którego uchybienie nie pozbawia Rady kompetencji do podjęcia takiej uchwały. Niezachowanie tego terminu zarówno w tym jak i w poprzednich latach jest niezaprzeczalnym faktem. Jednakże zdaniem organu nadzoru takie uchybienie nie stanowi istotnego naruszenia prawa uzasadniającego stwierdzenie nieważności uchwały.

Jeśli chodzi o plan pracy Komisji Rewizyjnej to organ nadzoru zakwalifikował ten dokument jako uchwałę, która nie przyjęła jednak formy odrębnego dokumentu. Przypomnę tylko, że plan pracy Komisji Rewizyjnej radni dostali na kilka minut przed głosowaniem w formie kartki papieru, nieprzypominającej uchwały. Organ nadzoru stanął na stanowisku, że…

Dalszą część artykułu przeczytacie na:
<< Blogu radnego Fijałkowskiego >>

Udostępnij ten wpis!