Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna tuż tuż. Studium już jest!

Wygląda na to, że dziesiątki wpisów mobilizujących „myśliciela” z placu Kościuszki przyniosły właściwy efekt. Od kilku dni „w papierze” w urzędzie oraz w wersji elektronicznej dostępne jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna.(LINK)

Studium jest niejako wstępem do utworzenia miejscowego planu zagospodarowania. Jest propozycją przeznaczenia poszczególnych terenów w gminie. Możecie np. sprawdzić, dlaczego do dzisiaj nie powstała ścieżka do szpitala i co włodarz planuje w tym miejscu. 🙂

Oczywiście nie jest to wersja ostateczna. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu studium może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium wyłożonym do publicznego wglądu. Należy je składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Burmistrza Łęcznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2016 r.

Projekt możecie pobrać tutaj (LINK)

Jeśli znajdziecie coś ciekawego w studium, dajcie o tym znać na wąsatą skrzynkę redakcja@lle24.pl 🙂

Udostępnij ten wpis!

3 przemyślenia na temat „Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczna tuż tuż. Studium już jest!

  1. Mnie interesuje na bazie czego ten plan powstał.
    Wielu nowych domów nie ma wogóle uwzględnionych w tym planie a stoją od dawna. Jak można robić coś tak poważnego w tak nieprofesjonalny sposób. Czyżbyśmy mieli z czymś na zasadzie odp… się?

  2. Dodam tylko, że dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej o godz. 11.00. Będzie to okazja by wyjaśnić swoje wątpliwości i zadać pytania osobom odpowiedzialnym za sporządzenie studium. Jeżeli macie wątpliwości, pytania, zgłaszajcie je w komentarzach. Poruszymy je w Waszym imieniu podczas publicznej dyskusji.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.