Sebastian Pawlak: Wnioski przeszły jednogłośnie

W piątek członkowie komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego jednogłośnie przyjęli wnioski budżetowe zgłoszone przeze mnie oraz radnego Mariusza Fijałkowskiego. Te propozycje są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez łęcznian. Mam nadzieję, że koalicyjna lojalność nie przesłoni „burmistrzowym” radnym troski o miasto i Mieszkańców.

Propozycje zostały skonsultowane z Mieszkańcami Łęcznej i odpowiadają na ich potrzeby (tutaj propozycje zgłoszone przez radnego Mariusza Fijałkowskiego). Aby je zrealizować środki „ściągam” z zadań, które nie są priorytetowe dla Mieszkańców i rozwoju gminy. Na przykład z – trwającej kolejny rok i kosztownej – adaptacji poddasza Centrum Kultury (zbliża się do 300 tys. zł?!). Najpilniejsze prace, czyli remont dachu, zostało już wykonane. Nie ma więc potrzeby wydatkowania kolejnych 140 tys. zł na hotel dla artystów. W mieście i gminie jest wiele pilniejszych potrzeb – choćby brak żłobka. A o to zadanie proszą młodzi rodzice.

W projekcie budżetu pod zadaniem mówiącym o współpracy w opracowaniu studium i planu miejscowego „ukryto” pieniądze dla kolejnego pracownika. Jego zadaniem byłoby sprawdzanie stanu własności działek podczas zmieniania planu. Moim zdaniem w urzędzie miejskim można wygospodarować „wolne moce przerobowe” do tej pracy.(…)

Podobnie 300 tys. zł przeznaczonych na dokumentację rewitalizacji Łęcznej. W toku prac komisji dowiedzieliśmy się, że chodzić ma o obszar między ul. Piłsudskiego a al. Jana Pawła II, czyli tzw. „śródmieścia” (sic!). De facto jest to nadal osiedle Stare Miasto. Wydaje się, że po rewitalizacji, trzeba teraz skoncentrować się na potrzebach innych zaniedbanych osiedli oraz sołectw w Łęcznej – choćby zniszczonej ulicy Gwarków, Skarbka, Żabickiego, Onanowa, droga na Podzamczu i wielu innych, zgłaszanych przez radnych.

Wnioski, które zgłosiłem, przeszły przez komisję bezpieczeństwa bez sprzeciwu. Teraz trafią pod obrady komisji finansów, która spotka się z przewodniczącymi komisji merytorycznych Rady Miejskiej. Pozostaje mieć nadzieję, że źle pojmowana koalicyjna lojalność nie przesłoni radnym autentycznej troski o dobro Mieszkańców…

„Przebudowa ul. Gwarków w Łęcznej – dokumentacja projektowa” – 50.000 zł
„Dokończenie ciągu pieszego w ul. Świętoduskiej na odcinku od ul. Górniczej do banku PKO BP” – 30 tys. zł.
„Przebudowa ul. Skarbka i Żabickiego z budową miejsc postojowych” – 40 tys. zł
„Zakup stacjonarnych alkomatów” – 2.000 zł.
„Modernizacja placu zabaw przy amfiteatrze i ul. Staszica 11 na os. Samsonowicza” – 28.736 zł
„Modernizacja placu zabaw przy kościele pw. św. Józefa a ul. Staszica 21 na osiedlu Samsonowicza” – 30.000 zł
„Adaptacja wraz z modernizacją pomieszczeń w placówce oświatowej (szkoła lub przedszkole) na potrzeby żłobka – 50.000 zł

Cały artykuł znajdziecie na:
<< Blogu radnego Sebastiana Pawlaka >>

Udostępnij ten wpis!

5 przemyślenia na temat „Sebastian Pawlak: Wnioski przeszły jednogłośnie

  1. Nie byłbym takim optymistą. Znając wąsatą koalicję może się tak zdarzyć, że nic z tego nie wyjdzie.

  2. Wszystko pięknie, ładnie jak zwykle. Mamy 7 projektów z czego może 2 się przebiją przez naszą kochaną władzę… ;/

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.