Sebastian Pawlak: Żłobek, czyli wnioski budżetowe na 2014 rok

Miejsce opieki nad najmłodszymi dziećmi, czyli żłobek w Łęcznej – to moim zdaniem jeden z priorytetów inwestycyjnych, bo co roku rodzi się prawie 300 łęcznian. To jeden z wniosków budżetowych, które złożyłem.

Przez niezrozumiałą politykę burmistrza i jego radnych, straciliśmy szansę powstania w Łęcznej żłobka. Środki na jego sfinansowanie pochodziłby z zewnątrz. O tym, że żłobek potrzebny jest w naszym, młodym przecież mieście, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Nikogo, poza burmistrzem i przewodniczącą Rady Miejskiej, która uważa, że skoro jest taka potrzeba, to młodzi ludzie powinni napisać pismo lub przyjść do urzędu (TUTAJ).

Moim zdaniem należy, w jednej z placówek oświatowych, wygospodarować pomieszczenia na miejsce opieki nad małymi dziećmi. Nie trzeba więc budować oddzielnego budynku, ale dokonać adaptacji tych sal, które już mamy i które stoją nieużywane.

Kolejnym z moich wniosków do budżetu roku 2014, wychodzących na przeciw zasadzie transparentności, jest zakup maszyny do liczenia głosów podczas sesji Rady Miejskiej (z identyfikacją radnych). To niewielki wydatek. Niestety, ta „inwestycja” wzbudza „strach” wśród naszych „rządzących”. Czemu? Bo wyborcy mogliby bez trudu rozliczyć ich z działalności. Nie raz słyszeliśmy, że „lepiej żeby niektóre rzeczy z tej sali nie wychodziły”. Wtedy można zagłosować za podwyżką podatków i opłat, a potem mieszkańcom mówić, że się o nich dba?

Niezbędną inwestycją na osiedlu Samsonowicza jest zagospodarowanie terenu pomiędzy przedszkolem nr 2 a bankiem PKO BP. Powinna zostać zbudowana droga dojazdowa do kościoła pw. Św. Józefa od ul. Szkolnej wraz z miejscami postojowymi. Po moich wielokrotnych interwencjach oraz interpelacjach z trudem ruszyły „rozmowy” w bankiem i burmistrz zlecił wreszcie opracowanie dokumentacji tej inwestycji.

Konieczny jest również remont ul. Skarbka, a także poprawa bezpieczeństwa uczniów Zespołu Szkół nr 1 przez budowę progu zwalniającego (przejścia wyniesionego) przez jezdnię. Wśród moich wniosków budżetowych znalazła się także budowa…

Ciąg dalszy artykułu znajdziecie na:
<< Blogu radnego Pawlaka >>

Udostępnij ten wpis!