Urząd miejski w Łęcznej zatrudni urzędnika!

W najbliższym czasie, co najmniej dwóm żonom (byłych i obecnych) radnych, kończą się umowy na zastępstwo w placówkach edukacyjnych, które podlegają „skaczącemu” Leszkowi. Umowy zostały podpisane bez konkursu i jest to zgodne z prawem.
Tymczasem łęczyński ratusz ogłosił właśnie nową rekrutację.

Poszukiwana jest osoba na stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej w Referacie Spraw Obywatelskich (LINK).
Jak możecie przeczytać w ogłoszeniu, wymagania niezbędne (o ile można je tak w tym wypadku nazwać) są naprawdę minimalne.

  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe,
  3. doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym,
  4. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
  6. nieposzlakowana opinia

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście na kancelarii Urzędu Miejskiego lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Plac Kościuszki 5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej” do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz.15.00 (decyduje data i godzina faktycznego wpływu do Urzędu).

Jak myślicie, jakie znane lokalnie nazwiska znajdziemy tym razem na liście kandydatów? 🙂


Udostępnij ten wpis!

5 przemyślenia na temat „Urząd miejski w Łęcznej zatrudni urzędnika!

  1. .niewiele wiecie..już wiadomo kto będzie..i to nie jest żadna z tych 2 osób.

    1. Tak chodzi. Też byłam zaskoczona ale wystarczy sprawdzić na stronie szkoły przy Szkolnej listę nauczycieli.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.