100-lecie ZSR w Kijanach – Zjazd Absolwentów

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Szkoły oraz Komitet Organizacyjny Zjazdu serdecznie zapraszają Absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach na uroczystości jubileuszowe 100 – lecia Szkoły, które odbędą się 8 czerwca 2013r. Poniżej prezentujemy harmonogram zjazdu oraz warunki na jakich będzie się on odbywał.

Program Zjazdu:
od 8:30 – Rejestracja uczestników zjazdu
10:00 – Msza święta w kościele parafialnym w Kijanach
11:00 – Złożenie kwiatów na grobach nauczycieli na cmentarzu w Kijanach
11:30 – Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
12:00 – Część oficjalna i artystyczna
13:30 – Pamiątkowa fotografia uczestników
14:00 – 15:30 – Uroczysty obiad
15:45 – 17:30 – Czas wspomnień – spotkania Absolwentów z wychowawcami i nauczycielami
17:00 – 19:30 – Imprezy towarzyszące
20:00 – Bal Absolwenta

Koszty uczestnictwa:
70 zł – dla Absolwentów nie uczestniczących w balu
190 zł – dla Absolwentów uczestniczących w balu (dopłata 10 zł dla osób rezerwujących nocleg w internacie szkoły)

Wpłaty należy dokonywać na konto: BS Niemce O/Spiczyn 068702 1011100327343 000 0010 z dopiskiem Zjazd Absolwentów (dla celów organizacyjnych należy podać rok ukończenia szkoły; imię i nazwisko wychowawcy klasy, panie proszone są o podanie nazwiska panieńskiego) lub bezpośrednio w kasie szkoły w terminie do 24 maja 2013r.

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły tel. 81 7527561 w godzinach 8:00 – 15:00. Bieżące informacje na temat zjazdu na stronie www.zsrkijany.pl
Adres e-mail: zjazdkijany2013@tlen.pl

Udostępnij ten wpis!