Bogdanka ogłosiła strategię rozwoju

Inwestorzy poznali dzisiaj strategię rozwoju spółki LW Bogdanka do 2020 roku. Całość wygląda bardzo obiecująco. Już za dwa lata wydobycie będzie dwukrotnie wyższe niż notowane w 2011 roku. Dzięki planowanym koncesjom, złoża z których będzie można wydobywać węgiel, praktycznie się podwoją. Spółka w latach 2013 – 2020 zakłada realizację celów strategicznych, do których w szczególności należą:

• zakończenie procesu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie produkcji węgla handlowego (5,8 mln ton w 2011 r., 7,8 mln ton w 2012 r. i wzrost wydobycia do poziomu 8,6 – 9 mln ton w 2013 r., ok. 10,5 mln ton w 2014 r., ok. 11,5 mln ton w 2015 r., ok. 12 mln ton w 2018 r.);
• dodatkowe inwestycje w modernizację szybu 1.5 w Nadrybiu, które pozwolą na wzrost zdolności produkcyjnych netto do ok. 12 mln ton w 2018 r.;
• podwojenie zasobów i długości życia kopalni do około 2050 roku, poprzez uzyskanie koncesji i zagospodarowanie nowych perspektywicznych obszarów (zwiększenie zasobów operatywnych od ok. 237 mln ton do ok. 450 mln ton);
• umocnienie stabilnej pozycji głównego dostawcy węgla – osiągnięcie 20% udziału w sprzedaży węgla energetycznego w kraju do 2015 r., z ok. 14% w 2012 roku;
• pozostanie liderem efektywności w górnictwie, przy zmniejszeniu jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia (Unit Mining Cash Cost) o 15% do 2017 roku, w stosunku do roku 2012, w ujęciu realnym;
• utrzymanie pozycji lidera innowacyjnych rozwiązań technicznych – realizacja projektu Inteligentna Kopalnia.

Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

Udostępnij ten wpis!