Skąd wzięły się pieniądze na miasteczko rowerowe?

Miasteczko rowerowe czeka już tylko na otwarcie. Wszystko wygląda na to, że prace budowlane zostały już zakończone. Niestety nadal tajemnicą owiane jest pochodzenie pieniędzy za które dobry gospodarz sfinansował tą (jakże „potrzebną” miastu) inwestycję. Przypomnę tylko, że miasteczko miało być pierwotnie budowane ze środków z urzędu wojewódzkiego. Tak się jednak nie stało, gdyż jak poinformowała Wojewoda, „miasto Łęczna nie zostało wybrane w drodze konkursu ofert, o którym mowa w art. 162 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, ani w żadnej innej procedurze o podobnym charakterze, a jako podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych, nie przedstawiło oferty wykonania zadania, zgodnie z art. 47 powołanej wyżej ustawy.”
O pochodzenie funduszy na budowę, zapytali też burmistrza dziennikarze gazety.pl. Co usłyszeli w odpowiedzi?

„- Wygospodarowałem te fundusze poprzez różne działania. Popracowałem głową, żeby je zdobyć. Nie odbyło się to kosztem żadnej innej inwestycji. Nie chcę o tym mówić – ucina.”

To nie żart, właśnie taka odpowiedź padła na pytanie dziennikarzy. Fakt, że nie obyło się to kosztem żadnej inwestycji mogę jeszcze zrozumieć, bo inwestycji (oprócz trwającej od kilku lat rewitalizacji) w mieście praktycznie nie ma. Najwidoczniej jednak, mimo wielu lat pracy, dobry gospodarz nie rozumie, że zarządza publicznymi pieniędzmi, z których wydanie każdej złotówki musi być jawne (transparentne). Takie postawienie sprawy przez burmistrza uważam za wyjątkową bezczelność. Tajemnicą mogą być prywatne zakupy burmistrza dotyczące jego gospodarstwa domowego ale nigdy nie może tak być w przypadku działań administracji publicznej. Jestem przekonany, że w niedługiej przyszłości dowiemy się skąd pochodziły pieniądze.

Udostępnij ten wpis!

Jedna myśl na “Skąd wzięły się pieniądze na miasteczko rowerowe?

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.