Bogdanka: rekordowy postęp ściany w październiku.

Znane jest już podsumowanie wydobycia węgla kamiennego w Bogdance za ubiegły miesiąc. W październiku 2023 r. ściana 7/VIII/389 (ściana 7, pole eksploatacyjne VIII, pokład 389) w polu wydobywczym Stefanów uzyskała rekordowy postęp tj. 465 m w miesiącu.

Dla kopalni Bogdanka jest to największy miesięczny postęp ściany w ciągu 41 lat wydobycia węgla przez kopalnię.

Postęp ściany w kopalni to proces stopniowego przesuwania frontu ściany węgla podczas eksploatacji. W przypadku tej ściany, wydobycie węgla prowadzone przy użyciu kombajnu ścianowego, zdolnego do efektywnego wydobycia dużych ilości urobku wokreślonym czasie (np.: w ciągu jednej zmiany roboczej). Kombajn wyposażony jest w dwa organy urabiające. Zadaniem tych organów jest kruszenie węgla i skał zalegających w pokładzie, tj. warstwie skał przeznaczonych do eksploatacji. Po czym uzyskany w ten sposób urobek transportowany jestprzenośnikami zgrzebłowymi i taśmowymi do szybu wydobywczego (tzw. skipu), którym to skipem transportowany jest na powierzchnię w celu dalszej przeróbki, aż do momentu uzyskania parametrów węgla handlowego.  

– To ogromny sukces dla całej Spółki. Dotychczas, w całej historii Bogdanki, tylko cztery razy udało się uzyskać wynik przekraczający 400 m postępu w miesiącu. Bardzo dziękuję wszystkim górnikom i pracownikom, którzy swoją pracą dołożyli się do tego rekordowego wyniku. To ogromny wysiłek organizacyjny i logistyczny wszystkich służb kopalni, ale wynika on także z wyjątkowej ambicji i zaangażowania naszej Załogi – mówi Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW „Bogdanka” SA. 

Kombajnowa ściana 7/VIII/389 w polu Stefanów eksploatowana jest ok. 930 m pod ziemią w całodobowym, 5-cio zmianowym systemie pracy. 

Wstępne wyniki produkcji i sprzedaży węgla handlowego w IV kwartale i całym 2023 r. zostaną podane w styczniu 2024 r.

Udostępnij ten wpis!