Sebastian Pawlak: Druga czerwcowa sesja. Modernizacja ul. Gwarków i inne inwestycje

Nowe zadania pojawiły się w tegorocznym budżecie. Szkoda, że Mieszkańcy Łęcznej nie mogą oglądać takiego wysypu inwestycji co roku, a jedynie raz na raz na cztery lata, gdy zbliżają się wybory.
Wygląda na to, że na pięć miesięcy przed jesiennymi wyborami rozwiązał się worek z pieniędzmi. Dlatego w czerwcu mieliśmy dwie sesje Rady Miejskiej, choć na dobrą sprawę wszystkie punkty można było zrealizować w trakcie jednego posiedzenia. W czasie drugiej sesji (25.06) radni jednogłośnie przyjęli zmiany do budżetu 2014 roku. Środki na nowe inwestycje udało się wygospodarować w głównej mierze z oszczędności z przetargu na przebudowę ul. Wiosennej i Jaśminowej (462 tys. zł).

Udzieliśmy 200 tys. zł pomocy Powiatowi Łęczyńskiemu, które przeznaczone zostaną na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Witaniowie i Karolinie. To najgorszy ok. 1 km odcinek od Ziółkowa. Na nawierzchni ma zostań położona 3-4 cm warstwy wyrównawczej i 4 cm ścieralnej. Utwardzone zostaną również pobocza. Drugie 200 tys. zł wyłoży Powiat.

250 tys. zł przeznaczyliśmy na modernizację drogi gminnej w Os. Kol. Trębaczów. Około 1 km odcinek ma zostać naprawiony metodą asfaltu lanego.

I wreszcie osiedle Samsonowicza, gdzie znalazły się zadania, o które w kolejnych latach wnioskowałem do budżetu (podobnie jak rada osiedla). 70 tys. zł trafi na modernizację chodnika w ciągu ul. Świętoduskiej od ul. Górniczej do wjazdu do banku PKO BP. Chodzi o „urwany odcinek” ułożony z kostki i płyt między blokami Szkolna 4 a Górniczna 20. Inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku. Roboty zaczną się w połowie sierpnia. Podobnie w tym roku ma zostać zmodernizowana ul. Gwarków na odcinku od ul. Staszica do zjazdu do wąwozu przy Śwince. Na ten cel przeznaczyliśmy 200 tys. zł. To także jedna z inwestycji, o które wnioskowałem (TUTAJ) i (TUTAJ), (TUTAJ).

30 tys. zł przekazaliśmy na dokumentację projektową przebudowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Szkolnej. Co ma się tam znaleźć jest teraz konsultowane z nauczycielami wychowania fizycznego. Boisko, tak jak obiekt przy ul. Piłsudskiego, ma być otwarte dla mieszkańców. Miasto w 2015 roku ubiegać się będzie w Ministerstwa Sportu o środki na budowę. O zadanie wnioskowałem już w 2012 roku (TUTAJ)

Radni przeznaczyli także 30 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy łączącej drogi wojewódzkie nr 813 z 820 w Podzamczu. Inwestycja ma zostać zrealizowana ze środków w ramach „schetynówek”, a wniosek miasto złoży do…

Cały wpis znajdziecie na:
<< Blogu radnego Sebastiana Pawlaka >>

Udostępnij ten wpis!

2 przemyślenia na temat „Sebastian Pawlak: Druga czerwcowa sesja. Modernizacja ul. Gwarków i inne inwestycje

  1. Na sesji było powiedziane, że asfalt na Os. Kol. Trębaczów będzie bitumiczny nie lany…
    Nie było powiedziane jakiej długości to będzie odcinek.

    1. Te dane znajdują się w dokumentach, które radni otrzymują przed sesją.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.