Miss Dziura 2013 w Łęcznej ;)

Mimo, że wiosna nie chce przyjść, a zima odejść, mamy już za sobą większe roztopy, które doskonale demaskują pozimowy stan publicznych ulic oraz dróg w Łęcznej i powiecie. Niemal na każdym kilometrze i kroku, kierowcy i piesi napotykają na różnej wielkości wyrwy w jezdni. Niektóre z nich są tak duże, że praktycznie droga na tym…

Więcej