Bogdanka tnie koszty! Do końca roku zmniejszy zatrudnienie o ponad 350 osób!

Jak można przeczytać w komunikacie, podsumowującym działalność spółki LW Bogdanka w I kwartale br., władze przewidują spadek zatrudnienia o 145 osób średniorocznie i ponad 350 na koniec 2015 roku. Ograniczenie zatrudnienia odbywa się poprzez planowane odejścia na emeryturę pracowników, którzy nabyli takie prawa oraz nieprzedłużanie umów zawartych z pracownikami zatrudnionymi na czas określony. W ramach programu oszczędnościowego na 2015 r. przewidziane jest również ograniczenie usług obcych w tym outsourcingu oraz dostosowanie robót przygotowawczych do planowanego poziomu wydobycia”

Wyniki produkcji, wydobycia i sprzedaży również nie napawają optymizmem. Poziom produkcji węgla handlowego w I kwartale 2015 roku sięgnął 1,99 mln ton, czyli był niższy o 11,1% od osiągniętego w I kwartale 2014 roku (2,24 mln ton). Zrealizowane wydobycie było zgodne z tegorocznym harmonogramem dostaw do klientów, na który wpływ miała lekka zima i duże zapasy węgla na zwałach. Zrealizowana w I kwartale 2015 roku sprzedaż wyniosła 1,95 mln ton, wobec 2,23 mln ton rok wcześniej.

Po przeanalizowaniu sytuacji rynkowej oraz sytuacji w Spółce, Zarząd podjął decyzję o rekomendacji przeznaczenia na wypłatę dywidendy 37,5% skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok, czyli 102 mln zł. Oznacza to wypłatę w wysokości 3 zł na akcję i stopę dywidendy na poziomie 3,5%.

Dzisiejsze notowania na GPW Bogdanka zakończyła na 0,5% minusie. Za jedną akcję płacono 87,96 zł.

Udostępnij ten wpis!

3 przemyślenia na temat „Bogdanka tnie koszty! Do końca roku zmniejszy zatrudnienie o ponad 350 osób!

  1. Jakie planowane odejścia bzdury. Bierze się emeryturkę ok. 4500 netto i jeszcze pracuje w LW. To całe górnictwo to państwo w państwie – wszystko się WAM należy…

  2. Ja nie jestem górnikiem i wolał bym aby dalej było ELDORADO,ale jeżeli w coś miesza się rząd to zawsze będzie SYF.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.