KOBUD złożył wniosek o upadłość!

Jak podał portal gospodarczy WNP, zarząd spółki Kobud podjął decyzję o złożeniu 5 stycznia wniosku o upadłość na skutek przedłużającej się procedury sądowej związanej z rozpatrywaniem złożonego przez spółkę 23 listopada 2017 r. wniosku o sanację.
Jak się okazuje, do chwili obecnej postępowanie sanacyjne nie zostało otwarte, ani też sąd nie zawiesił ciążących na Kobud zajęć egzekucyjnych i zabezpieczających.

We wniosku o sanację, złożonym w listopadzie 2017 r. argumentowano iż otwarcie postępowania sanacyjnego spółki Kobud uzasadnione jest potrzebą dokonania głębokich działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy jej warunków ekonomicznych, w tym przywrócenia mu zdolności do wykonywania zobowiązań oraz potrzebą ochrony spółki przed egzekucją ze strony pojedynczych wierzycieli, którą postępowanie sanacyjne zapewnia.

Zapewniono wówczas, że restrukturyzacja spółki Kobud w ramach postępowania sanacyjnego w żadnym wypadku nie narusza praw wierzycieli i nie prowadzi do ich pokrzywdzenia, wręcz przeciwnie – ma zabezpieczyć ich słuszne prawa.

Składając wniosek Kobud wskazał, że w przypadku uzyskania ochrony sądu, będzie miał możliwość obsługi dotychczas zawartych kontraktów, a także ma możliwości produkcyjne, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje do wygrywania kolejnych przetargów, które w przypadku podjęcia działań restrukturyzacyjnych opisanych we wstępnym planie restrukturyzacyjnym pozwolą Kobudowi na odzyskanie możliwości konkurowania na rynku.

Zapewniono także, że Kobud będzie posiadał przez cały okres prowadzenia postępowania sanacyjnego zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów tego postępowania, jak również zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania sanacyjnego, co zostało przedstawione we wstępnym planie restrukturyzacji.

W trudnej sytuacji znajduje się również spółka matka Kobudu, Bumech. 23 listopada 2017 r. Bumech złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego. W ocenie zarządu ma to służyć ochronie praw i interesów spółki, jej pracowników oraz akcjonariuszy, przy jednoczesnym zagwarantowaniu i poszanowaniu praw wierzycieli.
Dość szybko, bo już 6 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód X Wydział Gospodarczy postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Bumechu.

Udostępnij ten wpis!