Koniec wiercenia w Nowym Stręczynie

Jak poinformował dzisiaj na swojej stronie PKN Orlen, prace przy wierceniu szóstego odwiertu poszukiwawczego zostały zakończone. Przypominamy, że odbywały się one w Nowym Stręczynie, w gminie Cyców (ok. 25 km od Łęcznej). Wiercenie trwało dokładnie 54 dni, a głębokość odwiertu osiągnęła 3,5 km.

Prace rozpoczęły się tam pod koniec lutego 2013. Ich celem było pobranie próbek rdzenia skalnego do badań służących uszczegółowieniu budowy poszczególnych warstw skalnych, weryfikacji historii basenowej, a co za tym idzie również określeniu celowości dalszych poszukiwań w tym rejonie. Od wyników analiz próbek będzie zależało czy wydobywanie gazu w tym miejscu jest opłacalne.

Prace wiertnicze w miejscowości Nowy Stręczyn, mimo chwilami niekorzystnych warunków atmosferycznych na początku roku, zostały zrealizowane zgodnie z planem. Pierwotnie zakładana głębokość otworu została zwiększona, z uwagi na obiecujące cechy formacji skalnej, która pojawiła się na głębokości 3400-3500m. W warunkach laboratoryjnych łupki poddane zostaną teraz rozmaitym testom, powtarzanym niejednokrotnie, z uwagi na ilość analizowanego materiału, nawet kilka tysięcy razy. Miejmy nadzieję, że wnioski z analizy laboratoryjnej potwierdzą dotychczasowe obserwacje i pozwolą pracownikom PKN Orlen na kontynuację poszukiwań gazu ziemnego w tej lokalizacji. Dalsze decyzje w sprawie tego odwiertu zostaną podjęte jesienią.

Urządzenie wiertnicze, z udziałem którego zrealizowano wiercenie w Nowym Stręczynie, zostanie przewiezione na teren sąsiedniej koncesji „Lubartów”, gdzie już za kilka tygodni powinny rozpocząć się prace wiertnicze.

(Źródło: http://www.orlen.pl)

Udostępnij ten wpis!