Rajd pieszy pamięci „Wiktora”

W imieniu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenia Kibiców Górnika Łęczna oraz Narodowej Łęcznej serdecznie zapraszamy na rajd pamięci „Wiktora” – ppor. Stanisława Kuchciewicza – żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i Zrzeszenia Wolności i Niezawisłość.

Program rajdu (18 maja 2013, sobota):

O godzinie 11. zbiórka na nieczynnej stacji benzynowej przy ul. Jana Pawła II w Łęcznej przy wjeździe do miasta od strony Lublina („na górce”) stamtąd nastąpi przejście do bunkra „Uskoka” Zdzisława Brońskiego – towarzysza broni Stanisława Kuchciewicza ps. „Wiktor” następnie udamy się brzegiem Wieprza na leśną polanę gdzie po części uroczystej zaprosimy do zabaw leśnych na pobliskiej polanie: paintball, zjazd tyrolski, strzelnica pneumatyczna. W trakcie rajdu jego uczestnicy zapoznają się z biografią Stanisława Kuchciewiczna ps. Wiktor przygotowaną przez mgr. Kamila Suleja, a także będą mieli okazję usłyszeć sporo interesujących opowieści o żołnierzach podziemia niepodległościowego od p. Aleksandra Kuchciewicza – brata patrona naszego rajdu. Rajd zakończy ognisko z poczęstunkiem (pieczone kiełbaski).

Uczestników rajdu prosimy o zgłoszenia pod nr tel. 785 881 488 oraz na e-mail: tgsokol@tgsokol.lublin.pl Opłata za uczestnictwo w rajdzie wynosi 6 zł i jest płatna na miejscu.

Udostępnij ten wpis!