Zmarł Janusz Rożek

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. W zeszły czwartek (04.07) o poranku zmarł Janusz Henryk Rożek (ur. 18.12.1921). Jeden z bardziej znanych działaczy ludowych w naszym regionie. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Batalionów Chłopskich. W latach 1945–1947 służył jako chorąży w KBW, został wydalony z wojska za członkostwo w Polskim Stronnictwie Ludowym. W latach 70. XX w. był zaangażowany w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Był współzałożycielem pierwszej niezależnej organizacji rolników – Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej (30 VII 1978). Był jednym z założycieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność (12 V 1981). W stanie wojennym internowany w ZK we Wrocławiu. Przetrzymywany w areszcie śledczym KW MO w Koszalinie. Był represjonowany przez lubelskie MO i SB.

Pan Janusz był także posłem Sejmu kontraktowego X kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, wybranym w okręgu Lubartów. W latach 90tych został wiceprezesem PSL Mikołajczykowskiego. „Do końca swych dni nie pogodził się z rzeczywistością po „przemianach” 1989 r.”
Pogrzeb odbędzie się dzisiaj (09.07) o godzinie 10tej na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Najszczersze kondolencje dla najbliższych.
(Źródło: własne oraz http://polscott24.com)

Udostępnij ten wpis!