Joanna Staniak z ZS w Ludwinie najlepsza w Polsce!

Gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych odbyła się W Trybunale Koronnym w Lublinie.
Uroczystość miała niezwykłą oprawę. Przede wszystkim, przybyli na nią znamienici goście: Wojewoda Lubelski – Jolanta Szołno-Koguc, Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk, Rafał Dobrowolski reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego – Krzysztofa Hetmana, przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Związku Zaporczyków i inni.

Celem konkursu było uczczenie pamięci i zaprezentowanie sylwetek, postaw i ideałów Żołnierzy Wyklętych, którzy walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Po krótkiej prelekcji wygłoszonej przez dr Sławomira Poleszaka, pracownika IPN Oddział w Lublinie, odbyła się część artystyczna poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych, a następnie wręczenie nagród.

Miło nam poinformować, że Joanna Staniak z Zespołu Szkół w Ludwinie, zajęła I miejsce w kategorii prezentacja multimedialna. Asia znalazła się tym samym wśród grona laureatów, którzy przybyli na rozwiązanie konkursu z całej Polski, m.in.: z Malborka, Bezledów, Legnicy, Suśca. Kryteria, wzięte pod uwagę przy ocenie wszystkich nadesłanym prezentacji, były następujące: zgodność treści z prawdą historyczną, zgodność treści z tematem konkursu, autorskie opracowanie tematów i faktów historycznych, oryginalne i twórcze wykorzystanie technologii informatycznej, twórcze, niekonwencjonalne ujęcie problematyki konkursu, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Joasia w swojej pracy (wykonanej pod kierunkiem nauczyciela j. polskiego, Małgorzaty Rodziewicz) przedstawiła dramatyczne losy Stanisława Kuchciewicza ps. „Wiktor”, Żołnierza Wyklętego urodzonego w Łęcznej, działającego w partyzantce antykomunistycznej na terenie powiatu łęczyńskiego, lubartowskiego, chełmskiego i włodawskiego, który przyjął swój pseudonim, by uczcić pamięć i imię brutalnie pobitego i zamordowanego na moście w Łęcznej, młodszego o 3 lata brata. Sam „Wiktor” , w roku 1953, w wieku 31 lat, został zastrzelony w Piaskach i przewieziony na teren Zamku Lubelskiego. Do dziś nie doczekał się pomnika pamięci.

Jak przekazała nam pani Małgorzata, Joasia mnóstwo czyta, bardzo dobrze się uczy (otrzymuje stypendium oraz jest najlepszą uczennicą klasy II Technikum na kierunku technik logistyk), jest niezwykle pilną, ambitną, ale skromną osobą.

Kolejnym, niezwykle cennym doświadczeniem tego dnia okazała się fascynująca rozmowa nauczycielki i jej uczennicy z synem kapitana Błońskiego ps. „Uskok” – Adamem Brońskim, dotycząca osobistych doświadczeń i wspomnień o bohaterskim ojcu i dzielnej matce pana Adama, mającej status więźnia Zamku Lubelskiego. Adam Broński przyjął zaproszenie Małgorzaty Rodziewicz na spotkanie z uczniami Zespołu Szkół w Ludwinie.

Konkurs zorganizowała Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie oraz Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Patronat medialny nad konkursem sprawowała m.in. TVP Historia.

Oczywiście gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów Joasi!

Dyplom fot. Małgorzata Rodziewicz

Udostępnij ten wpis!