Koalicyjni radni szybko zmieniają zdanie?

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta w Łęcznej, rozpatrywana była skarga dotycząca prywatnego castingu jaki miał sobie urządzić dobry gospodarz. Pisałem o tym w tym artykule. Wcześniej komisja rewizyjna, która rozpatrywała skargę na wniosek Wojewody, orzekła o zasadności skargi i wezwała burmistrza Kosiarskiego do przestrzegania ustawy o pracownikach samorządowych.
Wynik głosowania w komisji rewizyjnej: 3 głosy ZA (Grzegorz Lendzion, Roman Misiewicz, Jacek Kubicki) zasadnością skargi, jeden wstrzymujący się głos Bogusława Górala, oraz żadnego głosu PRZECIW.

Z tłumaczeniem włodarza nie zgodziła się nawet pani mecenas z magistratu, która w opinii wydanej na potrzeby tej sprawy stwierdziła, że ogłoszenie to nie spełnia wymogów ustawy o pracownikach samorządowych, ani ustawy prawo zamówień publicznych. Jak wynika z konkluzji tej opinii było to wadliwe ogłoszenie o naborze.

Przed sesją musiało więc dojść do jakichś bliżej nieokreślonych wydarzeń, ponieważ radni zasiadający w komisji rewizyjnej (Jacek Kubicki i Roman Misiewicz), którzy wcześniej zakwalifikowali tą skargę jako zasadną, już na sesji tajemniczo wstrzymali się od głosu. Ostatecznie skarga została uznana za bezzasadną głosami 10 radnych koalicji.

Myślę, że warto zapytać radnych Kubickiego i Misiewicza (temu radnemu zdarzały się w przeszłości podobne sytuacje) o powód takiej decyzji. Może nie doczytał, a może nie wiedział o czym jest to głosowanie… 😉

Udostępnij ten wpis!