Łęczna: LW Bogdanka ma nowego prezesa!

Stanowisko prezesa spółki LW Bogdanka pozostawało nieobsadzone od 19 września 2022 roku, kiedy rada nadzorcza firmy uważanej za najlepszą kopalnię węgla kamiennego w Polsce, podjęła uchwałę o odwołaniu prezesa firmy Artura Wasila ze składu zarządu. Jego obowiązki przypadły Arturowi Wasilewskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi.

Spółka LW Bogdanka podała dzisiaj, że rada nadzorcza powołała Kasjana Wyligałę na stanowisko prezesa firmy.

Kasjan Wyligała w 2014 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim – kierunek prawo. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” w Szkole Głównej Handlowej oraz Program Executive MBA in Innovation Management w Queen Hedvig Academy.

Z branżą wydobywczą Kasjan Wyligała związany jest od 2016 roku, gdy podjął pracę w Agencji Rozwoju Przemysłu. Najpierw na stanowisku doradcy prezesa, a następnie dyrektora Biura Analiz Strategicznych.

Począwszy od 2017 r. pracował dla KGHM Polska Miedźna czołowych stanowiskach kierowniczych, pełniąc funkcje dyrektora naczelnego ds. nadzoru korporacyjnego oraz dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.

W Lubelskim Węglu Bogdanka od 14 marca 2022 roku pełnił funkcję zastępcy prezesa ds. operacyjnych, a od 24 czerwca 2022 roku zastępcy prezesa ds. strategii i rozwoju.

Udostępnij ten wpis!

3 przemyślenia na temat „Łęczna: LW Bogdanka ma nowego prezesa!

  1. No panie prezesie niech nie będzie pan taki skromny, do tego CV należało by dopisać 27 tyś na fundusz wyborczy pisiorów no i pana zgoda na słynne zaręczyny prominentnego pisiora na dole kopalni. Swoją drogą jak bardzo trzeba mieć zryty beret żeby tak podniosłą sytuację realizować w brudzie i pyle. Ale co kto lubi, widocznie nasze „elyty” widzą w tym romantyzm

  2. 33 lata i prezes Bogdanki. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy są starsi i nie mogą się doczłapać w robocie do jednego awansu, bo „są jeszcze za mlodzi”

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.