Łęczna: Pierwszy przetarg na nadzór inwestorski! Czy wygra go firma jednego z pracowników ratusza?

Nagłośnienie sprawy „szczęśliwych” urzędników łęczyńskiego magistratu, którzy wygrali 19 z 20 konkursów do których przystąpili (prowadziła je ich koleżanka z referatu) (LINK), daje pierwsze efekty. Leszek Włodarski zdecydował się ogłosić publiczny przetarg na nadzór inwestorski branżowy przy realizacji inwestycji: Roboty budowlane związane z rewaloryzacją Rynku II z przyległymi ulicami w Łęcznej oraz Budowa budynku mieszkalno–usługowego przy Rynku II (LINK). Oferty można składać tylko do najbliższego czwartku 29.04.2021!

Jak pewnie pamiętacie, Włodarski tłumacząc się przed kamerami telewizji twierdził, że nie ma nieprawidłowości w tym że urzędnicy wygrywali urzędowe konkursy ale jednocześnie zapowiedział zmiany w sposobie wyłaniania wykonawców przyszłych nadzorów (LINK). Mamy więc przetarg.
Całe postępowanie zostało podzielone na 4 zadania:

1. – Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji inwestycji pn. „Roboty budowlane związane z rewaloryzacją Rynku II z przylegającymi ulicami w Łęcznej”
2. – Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji pn. „Roboty budowlane związane z rewaloryzacją Rynku II z przylegającymi ulicami w Łęcznej”
3. – Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy Rynku II”
4 – Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy Rynku II”

Warto zwrócić uwagę na wymagania dotyczące posiadanych referencji. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wykonał należycie:

  • dla zadania nr 1 – co najmniej 2 (dwie) usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie/przebudowie sieci elektroenergetycznych, gdzie wartość robót budowlanych brutto wyniosła nie mniej niż 200.000,00 brutto PLN każda.
  • dla zadania nr 2 – co najmniej 2 (dwie) usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie/przebudowie sieci sanitarnych, gdzie wartość robót budowlanych brutto wyniosła nie mniej niż 200.000,00 brutto PLN każda.
  • dla zadania nr 3 – co najmniej 2 (dwie) usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie/przebudowie instalacji elektroenergetycznych, gdzie wartość robót budowlanych brutto wyniosła nie mniej niż 200.000,00 brutto PLN każda.
  • dla zadania nr 4 – co najmniej 2 (dwie) usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie/przebudowie instalacji sanitarnych, gdzie wartość robót budowlanych brutto wyniosła nie mniej niż 200.000,00 brutto PLN każda.

Urząd miejski dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

SZCZEGÓŁY (TUTAJ)

Oferty należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: https://um-leczna.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 29 kwietnia 2021 r. do godz. 09:30.

Przedsiębiorców, którzy napotkają na „problemy” z działaniem platformy zakupowej, zapraszam do kontaktu.

Udostępnij ten wpis!
Both comments and pings are currently closed.

Czytelnicy napisali 1 komentarz do artykułu "Łęczna: Pierwszy przetarg na nadzór inwestorski! Czy wygra go firma jednego z pracowników ratusza?"

  1. Aldona pisze:

    Nie wiem , czy nie za trudne dla swoich, dlatego ogłosił publicznie.

WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes