Łęczna: Rusza kwalifikacja wojskowa! Kto dostanie wezwanie?

Już za tydzień w całym kraju rusza kwalifikacja wojskowa 2023. Powołanie dostanie 230 tys. Polaków. Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody lubelskiego kwalifikacja dla gmin: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn, zostanie przeprowadzona w Łęcznej w terminie od 1 do 20 czerwca 2023.
Kto może liczyć na wezwanie?

Zgodnie z treścią obwieszczenia, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2021 i 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z 11 marca 2022 r. r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

Kwalifikacja dla gmin: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn, przeprowadzona zostanie w ŁĘCZNEJ, AL. JANA PAWŁA II 95B w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 20 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 9 czerwca 2023 r.).

Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Burmistrz określi nowy termin stawiennictwa.

Każdy, kto pomyślnie przeszedł kwalifikację, zasili szeregi rezerwy pasywnej i może być wezwany na ćwiczenia wojskowe.

Udostępnij ten wpis!
Poniżej możesz napisać komentarz do tego artykułu. Wysłanie komentarza jest równoważne z akceptacją [Regulaminu komentarzy]

Czytelnicy napisali 1 komentarz do artykułu "Łęczna: Rusza kwalifikacja wojskowa! Kto dostanie wezwanie?"

  1. michu pisze:

    I w kamasze

Skomentuj

WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes