M. Fijałkowski: Nowy plan zagospodarowania publicznie wyłożony. Można zgłaszać wnioski!

Czekaliśmy, czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy. Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna został 5 kwietnia wyłożony do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski kwestionujące ustalenia planu można składać do 9 maja.

Co ciekawe publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w nowym planie odbędzie się w dniu 5 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej o godz. 11.00. Prawda, że urzędnicy bardzo trafnie wybrali termin? Długi weekend majowy, a co! Godzina też chyba już nikogo nie dziwi. Wpisuje się to doskonale w wypowiedź burmistrza Kosiarskiego, który podczas ostatniej sesji rady miejskiej stwierdził: “mam nadzieję, że wniosków za dużo nie będzie”. Dlaczego? A no dlatego, że wszystkie te wnioski są w zasadzie już dziś z góry skazane na odrzucenie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że około 100 wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy zostało odrzuconych najpierw przez burmistrza, a następnie przez koalicje posłusznych mu radnych. Jestem przekonany, że podobny los spotka także wnioski do planu zagospodarowania. Ale oficjalnie, jak twierdzi urząd miejski każdy, kto kwestionuje ustalenia zawarte w planie może zgłaszać swoje uwagi i wnioski. A to, że zostaną odrzucone to przecież już drobny szczegół, o którym nie warto mieszkańców informować.

Zapewne zauważyliście także, że wyłożony plan obejmuje jedynie miasto, bez terenów wiejskich gminy Łęczna. Z informacji, które udało się uzyskać część planu dotycząca terenów wiejskich znajduje się obecnie w konsultacjach w Ministerstwie Rolnictwa, które to ma pewne uwagi do projektu planu. Kiedy więc plan dotyczący terenów wiejskich zostanie wyłożony, nie wiadomo. Będzie o to dopytywać.

Reasumując, opierając się na wypowiedzi burmistrza, można stwierdzić, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a wniosków nie będzie dużo, a te co zostaną zgłoszone, zapewne zostaną odrzucone – to plan zagospodarowania miasta Łęczna powinien zostać przyjęty przez radę miejską przed wakacjami, czyli na czerwcowej sesji. To nic, że cała procedura zajęła burmistrzowi i urzędnikom prawie dwie kadencje. Lotnisko w Świdniku wybudowano szybciej. To nic, że uwagi mieszkańców wyrzucono do kosza. Ale przecież liczy się efekt i będzie się można pochwalić tym sukcesem w biuletynie informacyjnym urzędu – oczywiście za publiczne (Wasze) pieniądze.

Cały wpis przeczytasz na
<< Blogu radnego Mariusza Fijałkowskiego >>

Udostępnij ten wpis!

Jedna myśl na “M. Fijałkowski: Nowy plan zagospodarowania publicznie wyłożony. Można zgłaszać wnioski!

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.