Mariusz Fijałkowski: Błędy formalne to już łęczyńska tradycja [AUDIO]

W poprzednim wpisie starałem się pokazać jak burmistrz Kosiarski próbuje pod pretekstem ujednolicenia metody obliczania opłaty targowej wprowadzić drastyczne podwyżki dla kupców. Dzisiaj czas na błędy formalne, gdyż łęczyńskie uchwały przygotowywane przez gospodarza miasta słyną z tych błędów już nie tylko w gminie czy powiecie. Bo przecież nie ważne jest prawo miejscowe w tym statut, a liczy się ilość szabel po swojej stronie w Radzie Miejskiej.

Podczas piątkowego posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej wytknąłem błędy formalne zarówno w samej uchwale (dokładnie w uzasadnieniu uchwały), jak i w ogłoszeniu o (pseudo) konsultacjach z organizacjami pozarządowymi. Jeśli chodzi o uzasadnienie do uchwały to jest ono niezgodne z paragrafem § 45 ust. 2 Statutu Gminy Łęczna, który stanowi co powinno zawierać uzasadnienie każdej uchwały, a jest to: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia. W urzędowym uzasadnieniu czytamy jednak o tym, czym jest targowisko miejskie, kto powinien płacić opłatę targową oraz, że projekt poddano konsultacjom. Do momentu, gdy burmistrz Kowalski nie przedstawił faktycznych założeń tej uchwały, niektórzy radni nie wiedzieli w jakim celu należy ją podjąć. Uzasadnienie wyglądało jak żywcem przekopiowane z pierwotnej uchwały dotyczącej stawek opłaty targowej. Skoro uchwały opozycji sprawdza się co do przecinka, to i urzędowe powinny być zgodne z prawem.

Jeśli chodzi o konsultacje to urząd w serwisie internetowym leczna.pl zawiadomił o konsultacjach, ale innej uchwały, a mianowicie dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Mówiąc wprost pomylono opłatę targową z opróżnianiem szamb (LINK). Czasem trzeba czytać to co się publikuje w urzędowym serwisie, gdyż jest to trochę więcej niż prywatny portal internetowy.

Błędy przedstawione powyżej są dowodem na to jak burmistrz Kosiarski nie dba o jakość swoich projektów uchwał i ich zgodność z prawem. Wierzę, że Przewodnicząca Borkowska dotrzyma słowa i zgodnie z tym, co mówiła na posiedzeniu komisji będzie wniosek o wycofanie tego projektu z porządku obrad środowej sesji. Na dowód tego poniżej zamieszczam nagranie z piątkowego posiedzenia komisji.

Plik Audio [Posłuchaj]

Mam jednak wrażenie, że…

Dalszą część artykułu przeczytasz na:
<< Blogu radnego Fijałkowskiego >>

Udostępnij ten wpis!