Mariusz Fijałkowski: Burmistrz zgadza się tylko z burmistrzem, a inni się mylą? (AUDIO)

Wczorajsza sesja została zdominowana przez temat dzierżawy działki pod ekspozycję nagrobków. Urząd postanowił wyjaśnić całą sprawę. Wyświetlono mapy planu miejscowego zagospodarowania miasta i przez prawie 20 minut tłumaczono genezę dzierżawy części działki nr 2926/4. Niestety pomimo merytorycznego przedstawienia sprawy, z opinią burmistrza i jego urzędników zgadza się tylko jeden organ administracji publicznej – Burmistrz Łęcznej. Żaden inny organ zajmujący się sprawą czyli Starosta Łęczyński, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i Wojewoda Lubelski nie podziela stanowiska burmistrza. Niebawem do sprawy odniesie się również Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Moje wystąpienie w tej sprawie sprowadziło się do przedstawienia wątków oraz faktów, które opisałem w poprzednim wpisie. – TUTAJ, a także co do nieudostępnienia mi informacji publicznej i formy tej odmowy. Fragmentów około godzinnej dyskusji można posłuchać poniżej.

Debata w sprawie nagrobków 1

Debata w sprawie nagrobków 2

Debata w sprawie nagrobków 3


Burmistrz tradycyjnie już pozostał przy swoim stanowisku, nie przejmując się decyzjami innych organów, które niekiedy miażdżąco oceniły jego działania (wojewoda). Jednak nie przypuszczał, że właśnie wczoraj radni Zbigniew Łagodziński i Sebastian Pawlak dostaną opinię wojewody dotyczącą “sprawy nagrobkowej”. Po przeczytaniu obszernych fragmentów tego pisma przez radnego Pawlaka mina burmistrza była bezcenna, a jego kolejny atak i zarzut pod adresem Pani Wojewody, że nie przeanalizowała wszystkich dokumentów był niepotrzebny i po raz kolejny szkodzący miastu.

Wojewoda w swojej opinii podtrzymuje to co zostało już stwierdzone w decyzji utrzymującej w mocy decyzję Starosty i wskazuje, że istotne jest, że we wszystkich rozstrzygnięciach odpowiednie organy stwierdziły niezgodność wykonywanych bądź planowanych inwestycji lokalizowanych na działce o nr 2926/4 z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna. Dodatkowo wojewoda stwierdza, że…

Dalszą część artykułu oraz wszystkie nagrania z sesji możecie przeczytać i posłuchać na:
<< Blogu radnego Fijałkowskiego >>

Udostępnij ten wpis!