Radni nie będą już głosowali anonimowo, sesje rady miasta i powiatu w internecie!

Właśnie spełnił się jeden z czarnych scenariuszy dla ekipy Kosiarskiego. To przed czym tak silnie bronili się przez wiele lat, zostaje teraz wprowadzone z mocy ustawy. Anonimowość głosowań skończyła się. 31 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych , która znowelizowała m.in. Ustawę o samorządzie gminnym.

Lepsza Łęczna od wielu lat postulowała większą jawność pracy rady miejskiej. Warto przypomnieć choćby głosowanie w tej sprawie w 2013 roku (LINK).

Jakie zmiany niesie ze sobą nowa ustawa?

Koniec z anonimowym głosowaniem radnych. Od lutego głosowania mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań mają być niezwłocznie upubliczniane. Zmiana dotyczy wszystkich szczebli samorządu, a więc w BiP znajdziemy imienne wyniki głosowań zarówno z sesji Rady Gminy, powiatu jak i Sejmiku Województwa.

Transmisje i nagrywanie sesji. Ustawa nakazuje transmitowanie sesji oraz publikowanie nagrania. Tak więc na BIP obejrzycie swoich wybrańców w „akcji”.

Nowa komisja skarg, wniosków i petycji. Komisja powołana z mocy prawa zajmować się będzie rozpatrywaniem skarg na działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Inicjatywa uchwałodawcza. Prawo inicjatywy uchwałodawczej w gminie do 20 000 mieszkańców posiadać będzie grupa co najmniej 200 osób.

Uprawnienia kontrolne radnych. Nowelizacja przyznała radnym uprawnienia kontrolne analogiczne do uprawnień parlamentarzystów. Będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych.

Przewodniczący rady zwierzchnikiem. Przewodniczący Rady Miasta/powiatu będzie miał prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu jednostki samorządowej i tym samym możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego.

Dłuższa kadencja. Nowelizacja wydłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu lat. Przepis ten będzie miał zastosowanie po wyborach samorządowych 2018 r.

Pełny zapis zmian dostępny jest tutaj(LINK).

Udostępnij ten wpis!

2 przemyślenia na temat „Radni nie będą już głosowali anonimowo, sesje rady miasta i powiatu w internecie!

  1. I bardzo dobrze niech będzie jawnie a nie klika robiła co chciała a mieszkańcom opowiadali, że to rada większością głosowała.
    I nikt nic nie wiedział.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.