Sebastian Pawlak: Łęczyński „patent” na inwestycje

Być może po udzieleniu przez burmistrza odpowiedzi na interpelację w sprawie zniszczonej drogi w Kolonii Podzamcze dowiemy się, jak Urząd Miasta przygotowuje i realizuje inwestycje.

Z wielkim zdumieniem przeczytałem w „Faktach Łęczyńskich” artykuł na temat zniszczonej podczas budowy kanalizacji drogi w kol. Podzamcze. W umowie, którą burmistrz podpisał z wykonawcą kanalizacji nie ma zapisu, że nawierzchnia drogi po pracach ma być przywrócona do stanu sprzed tychże prac!

Z treści wyjaśnień przekazanych przez Dariusza Kowalskiego, zastępcy burmistrza Łęcznej (i nota bene – prawnika), wynika, że wykonawca kanalizacji nie został zobligowany do naprawienia szkód. „Niestety umowa została tak skonstruowana, że to my ponosimy koszty naprawy” – przyznaje wiceburmistrz, który jest przecież odpowiada w urzędzie za…

Dalsza część artykułu jest dostępna na
<< Blogu radnego Pawlaka >>

Udostępnij ten wpis!