Urząd miejski oficjalnie rozpoczyna rok cudów

Trudno nie odnieść takiego wrażenia, czytając wczorajszy artykuł Dziennika Wschodniego pt. „Szykują się do remontów ulic. Robią listę” (LINK).
Z mojego punktu wygląda na to, że urzędnik przesłał gotowy artykuł jakiemuś leniwemu dziennikarzowi, a ten z kolei opublikował go bez słowa krytyki, bez sprawdzenia, czy to co pisze urzędnik to prawda. Może płacą mu za ilość, a nie za jakość…

W artykule możemy przeczytać, że „Na przyszły rok zaplanowano remont ulic: Armii Krajowej, Kanałowej, Pańskiej i 3 Maja oraz Wiosennej i Jaśminowej z oczkiem wokół budynku przychodni.” Warto więc wrócić do pamiętnej sesji z listopada ubiegłego roku (LINK), gdzie radni głosowali nad przyznaniem pieniędzy na remonty tych ulic. Jaki był wynik?

Zwiększenie wydatków na remont ul. Armii Krajowej

Wynik Głosowania:
Za: Fijałkowski, Lekan, Łagodziński, Pawlak,
Wstrzymali się: Jacek Pelica, Lech Tor, Grzegorz Lendzion

Przeciw:

Borkowska Krystyna
Florek Marzena (Radna mieszka przy tej ulicy!!! Czyżby szykowała się jakaś wyprowadzka? 😉 )
Góral Bogusław
Kubicki Jacek
Matczuk Krzysztof
Matysek Janusz
Mężyński Krzysztof
Misiewicz Roman
Nowak Piotr
Skibiński Jan
Pogonowski Sławomir
Warszawska Katarzyna
Wnuk Teresa

Również w trakcie opisywanej sesji, radny Fijałkowski zaproponował aby do “wieloletniej prognozy finansowej (WNP) 2013-2021″ powróciły remonty dróg na os Bobrowniki, które “wyparowały” z niej w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Finalnie okazało się to jednak niemożliwe. Przypomniały mi się w tym momencie gazety “lub czasopisma” ale to inna bajka. Inni radni również zauważyli “znikający” punkt i tak przeciwko nowej WNP “po tajemniczych modyfikacjach” zagłosowało czterech radnych:

Fijałkowski, Lendzion, Łagodziński i Pawlak.

Pozostali:
Borkowska Krystyna
Florek Marzena
Góral Bogusław
Kubicki Jacek
Lekan Zuzanna
Matczuk Krzysztof
Matysek Janusz
Mężyński Krzysztof
Misiewicz Roman
Nowak Piotr
Pelica Grzegorz
Skibiński Jan
Pogonowski Sławomir
Warszawska Katarzyna
Wnuk Teresa
Tor Lech

Zagłosowali Za!

Najciekawszy w całej historii jest fakt, że radni z osiedla Bobrowniki: Bogusław Góral, Sławomir Pogonowski i Jan Skibiński, zagłosowali za wersją WNP, która nie obejmuje remontu ulic osiedla, które reprezentują. O ile mi wiadomo radny Góral jest nawet przewodniczącym rady os. Bobrowniki i na radzie osiedla sam proponuje np. remonty. Jak to wygląda w zderzeniu z sesją, doskonale Państwo widzą.

Dalej w artykule DW pracownik urzędu dodaje, że „trwają przygotowania do remontu drogi oraz placu przeznaczonego na parking przy dojeździe do kościoła św. Józefa od strony ulicy Szkolnej.” W tej sprawie również w 2012 roku odbyło się głosowanie (LINK). Jaki był jego wynik?

Utwardzenie terenu za bankiem PKO (parking na os. Samsonowicza)

Wynik Głosowania:
Za: Fijałkowski, Łagodziński, Pawlak,
Wstrzymali się: Jacek Pelica, Lech Tor, Zuzanna Lekan, Grzegorz Lendzion

Przeciw:
Borkowska Krystyna
Florek Marzena
Góral Bogusław
Kubicki Jacek
Matczuk Krzysztof
Matysek Janusz
Mężyński Krzysztof
Misiewicz Roman
Nowak Piotr
Skibiński Jan
Pogonowski Sławomir
Warszawska Katarzyna
Wnuk Teresa

Przedstawione wyżej wyniki głosowań pokazują jasno, że remonty można więc było wykonać znacznie wcześniej, zabezpieczając na nie pieniądze i odpowiednie zapisy. Tylko pewnie wtedy mieszkańcy Łęcznej, stojąc przy urnach zapomnieliby jaką mają „dobrą” władzę. Trzeba więc zrobić to na 5 minut przed wyborami.

Jestem przekonany, że żaden z mieszkańców nie da się nabrać na kiełbasę wyborczą w tak prymitywnym wykonaniu. Czas pakować walizki „kolorowy misiu”. Sztandar wyprowadzić…

Udostępnij ten wpis!

22 przemyślenia na temat „Urząd miejski oficjalnie rozpoczyna rok cudów

 1. Na dowód, że komentowany tekst //ciach

  //Odnoszę wrażenie, że ktoś podszywa się pod urząd miejski. Kolejny już raz w komentarzu pojawiają się wierutne bzdury. Zawieszam więc od tego momentu publikacje komentarzy użytkownika „Urząd Miejski w Łęcznej” do momentu, kiedy otrzymam pisemne potwierdzenie, że konto zostało założone przez łęczyński urząd. Najlepiej byłoby także aby pod każdym komentarzem, piszący go urzędnik, podpisywał się z imienia i nazwiska.

  Nie chciałbym narazić się na kolejny donos o publikacje oszczerstw 😉 Chyba sami rozumiecie… Wasz Bartol. 😉

 2. Dlaczego w imieniu urzędu nikt się nie podpisuje pod komentarzami? W przypadku innych instytucji wypowiadają się zawsze rzecznicy prasowi z imienia i nazwiska. A może faktycznie ktoś się podszywa pod urząd? Czekam jutro na urzędowy komentarz w tej sprawie.

 3. Informacja przedstawiona w powyższym tekście jest przedstawiona całkowicie nierzetelnie. W trakcie sesji budżetowej Rady Miejskiej w grudniu 2012 roku radny Sebastian Pawlak proponował przesunięcie 100 tysięcy złotych z wykonanego już remontu dachu Centrum Kultury w Łęcznej (płatność przeszła na rok 2013) na przebudowę ul. Armii Krajowej. Radni odrzucili te propozycje ponieważ kwota ta była niezbędna na sfinansowanie wcześniejszego zobowiązania oraz fakt, że przesunięta kwota nie pozwoliła by nawet na rozpoczęcie remontu ulicy.

  Podobnie było z przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021. Wyjaśniono radnym konieczność dostosowania jej do rzeczywistych możliwości gminy (wskazano brak możliwości wcześniej planowanej przebudowy części ulic ze środków unijnych) bez czego nie można by było uchwalić budżetu na 2013 rok. Pan radny Mariusz Fijałkowski nie przedstawił żadnej kontrpropozycji stwierdzając „nie jestem księgowym, ani skarbnikiem”.

  Także wniosek o środki na utwardzenie terenów pomiędzy budynkiem PKO a przedszkolem radni odrzucili ze względu na roszczenia spadkobierców byłych właścicieli tego terenu.

  Szkoda, że autor przed publikacją tekstu nie skontaktował się z Urzędem Miejskim w Łęcznej.

  1. Nie wiem jak Wy ale ja najchętniej umieszczałbym takie komentarze w dziale humor 😉 (Niestety nie posiadam go) Warto zauważyć też, że nie jest to sprostowanie tylko zwykły komentarz. Jak widać nawet urzędnika można czegoś nauczyć 😉

   A teraz panie urzędniku polecam zajrzeć do protokołów z sesji i sprawdzić czy rewelacje tutaj przedstawiane mają odbicie w toku obrad rady miejskiej.

   Przesunięcie z remontu dachu… dobre sobie. Czy to o ten “remont” chodziło? https://lle24.pl/region/hotel-w-ck-zaden-problem/

   Fakty są takie, że radni burmistrzowskiej koalicji głosowali przeciwko pieniądzom dla swoich osiedli tym samym przeciwko swoim mieszkańcom/wyborcom.

   Jeszcze raz zaznaczam nie kontaktowałem się i nie zamierzam się kontaktować w sprawach moich wpisów z urzędem. Nie jestem dziennikarzem!!! Informacje przekazywane przez urząd są dla mnie tak wiarygodne jak artykuły w Białoruskich gazetach.

   1. Widocznie urzędnikowi piszącemu komentarz w imieniu Urzędu nie chciało się nawet zajrzeć do protokołu z przedmiotowej sesji. Poniżej przedstawiam więc prawdziwe fakty dotyczące przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 opierając się na protokole z sesji Rady Miejskiej.

    Po tym jak burmistrz wykreślił z projektu nowej WPF remont sieci drogowej na Osiedlu Bobrowniki usiłowałem zgłosić wniosek formalny o przywrócenie tego zadania do wieloletniej prognozy. Potwierdza to fragment protokołu z sesji:

    Mariusz Fijałkowski – radny – Wobec powyższego, Pani Przewodnicząca, zgłaszam wniosek formalny o wpisanie do nowej WPF zadania pt. „Przebudowa sieci drogowej na osiedlu Bobrowniki w Łęcznej – rozbudowa infrastruktury drogowej w Łęcznej oraz poprawa stanu dróg gminnych, a także pozytywne oddziaływanie na rozwój gospodarczy miasta”.

    Nie rozumiem więc dlaczego Urząd Miejski próbuje insynuować, że nie złożyłem żadnej kontrpropozycji. Dodam jeszcze, że nie chciałem wnioskować o żadne nowe zadania inwestycyjne, a jedynie o przywrócenie zadania z konkretnymi liczbami, które urząd chciał wykreślić, a które sam wcześniej do WPF wpisał. Dzień przed sesją na posiedzeniu jednej z komisji informowałem nawet Panią Skarbnik jaki konkretnie wniosek zamierzam zgłosić i pytałem jak to będzie wyglądać od strony finansowej. Nie usłyszałem żadnych przeciwwskazań.

    Nie pozwolono mi jednak zgłosić takiego wniosku, pomimo iż Pani Skarbnik chwilę wcześniej twierdziła, że mogę to zrobić:

    Renata Brońska – Skarbnik Miasta – Odpowiedziałam, że można złożyć wniosek, jak najbardziej, bo macie Państwo do tego pełne prawo, tylko musicie wpisać mi te kwoty i później będzie to miało wpływ na prognozę finansową, niestety.

    Chwilę później Pani prawnik Rady Miejskiej twierdziła co innego:
    Alicja Kostrubiec – Bijata – Radca Prawny Rady Miejskiej – Zgodnie z brzmieniem art. 230 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie nawet ustawodawca nie doprecyzował, tak jak jest przy uchwale budżetowej, że musi to być w ten sposób sporządzone, że nie może powodować wzrostu deficytu. Tutaj wyłączną inicjatywę ma Burmistrz (co do zmian, jak i przygotowania projektu).

    Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady:
    Krystyna Borkowska – Przewodniczący Rady – Rozumiem, że wniosek Pana radnego jest niezasadny i nie powinien być rozpatrywany.

    Mariusz Fijałkowski – radny – Czyli, Pani mecenas, wychodzi z tego, że albo trzeba całą prognozę odrzucić albo przyjąć tylko to, co przygotowuje Burmistrz, tak?

    Alicja Kostrubiec – Bijata – Radca Prawny Rady Miejskiej – Tak.

    W konsekwencji nie mogłem złożyć żadnego wniosku i tylko dlatego go nie złożyłem. W komentarzu Urzędu Miejskiego jest jeden prawdziwy fragment na mój temat. Faktycznie nie jestem ani skarbnikiem, ani księgowym. Ale za to umiem czytać protokoły, bo one odzwierciedlają faktyczne wydarzenia na sesji, a nie wymysły urzędnika piszącego w godzinach pracy nierzetelne komentarze na prywatnym blogu.

  2. Gdy czytam ten wpis przypomina mi się dowcip o Radio Erewań:

   P: Czy to prawda, ze w ZSRR trudno jest o rozwod?
   O: Tak, to prawda, ale rozwody sa u nas niepotrzebne. Wystarczy przeciez zwykly donos.

   I dlatego też uważam, że pan burmistrz powinien czym prędzej napisać donos do organów ścigania (w czym jak widać na przykładzie donosi na LLE24 ma doświadczenie), bo nie wierzę, że ten komentarz mógł napisać „Urząd Miejski”. Zresztą instytucja jako tako pisać nie potrafi, bo nie ma przecież rąk.. Ale mniejsza o to. Ktoś się chyba podszywa pod tak szanowaną łęczyńską administrację, bo przecież to obrzydliwe kłamstwo, że chciałem zabrać pieniądze z wykonanego dachu nad Centrum Kultury zarządzanym przez Eugeniusza Misiewicza. Jako radny, który spotyka się z Mieszkańcami zgłaszającymi potrzeby inwestycyjne wiem, że hotel dla artystów w CK nie jest priorytetową i uzasadnioną inwestycją (o czym pisałem na mojej stronie). Rozumiem nawet, że pan dyrektor i burmistrz chcieliby przyjąć te „setki” gości zagranicznych w komfortowych warunkach, ale jakoś nie potrafili tego uzasadnić ekonomicznie, że taniej jest wydać kilkaset tysięcy złotych na adaptację poddasza (a nie remont dachu!) niż wynająć pokoje w komercyjnym hotelu.
   Bzdurą jest więc, że chciałem zabrać pieniądze z dachu, który został zrobiony. Chciałem przesunąć środki z hotelu dla artystów, który nie został jeszcze wykonany. Zresztą jak się okazało były problemy z wykonawcą tej wątpliwej inwestycji. Wkrótce złożę kolejną interpelację, aby wszyscy dowiedzieli się, czy została ona zakończona w terminie i czy był sens wydawania setek tysięcy złotych na spełnienie megalomańskich pomysłów kilku osób.

 4. Chętnie zobaczę komentarz urzędu do tych głosowań. Niech wyjaśnią dlaczego czekali z remontami ulic do roku wyborczego.

 5. Zostawcie boisko przy kościele pw św. Józefa….. Najlepiej pobudowac parkingi a ja mam latać kawał drogi na boisko. Szkoda bardzo.

 6. Chciałem coś napisać, dodać od siebie, bo zawsze komentuje.
  Ale co tu dodawać, jak ten Twój artykuł wyjaśnia wszystko.
  Nie będę robił wpisu do tytułu, bo wszystko w nim jest jasne.
  Za to chciałem zamieścić ogłoszenie darmowe, ale nie znalazłem takiego działu.
  Pozwoliłem sobie napisać go w komentarzach.
  Jest o tematyce reklamy motoryzacji.
  – Wynajmę nie odpłatnie pojazd jednokołowy, typu kabriolet, koło zachodnie opona nylon, 2/Bar powietrza, drobny bieżnik, nie trzęsie po nierównościach, a i nie huczy w czasie raptownego zrywu.
  Sprzęt jest już po przeglądzie jesiennym, wyważony środek ciężkości.
  Dla estetyki nadmienię, że jest w schludnym kolorze – miniowy bordo – model po 2000r.
  Nie piszczy na zakrętach, brak wspomagania, ale na ogół lekko się prowadzi.
  Wadą jest to, że pomieści tylko jedną osobę.
  Dla kierowcy nie wymagane jest szkolenie.
  Jak by trzeba było kiedyś użyczyć – polecam.

   1. To tylko pokazuje, że pedały nie są obce Panu Grzegorzowi. Ten młody człowiek jest wszechstronnie uzdolniony i wszędzie się udziela. Na tym zdjęciu widać niebywałą sprawność Pana Grzegorza, który niejednemu rowerzyście może zaimponować odwagą, siadając na jednokołowy rower.

    1. Bernardo MISTRZU! „To tylko pokazuje, że pedały nie są obce Panu Grzegorzowi.” Padłam ze śmiechu, dziękuję! 😀 😀 😀

   2. To nie taki pojazd ze zdjęcia.
    Do mojego musi być normalny kierowca, a i na moim o wiele wygodniej się siedzi.
    Tu jakaś rurka? i nie ma się za co trzymać.
    Ten mężczyznom odradzam i nie polecam.

 7. Najsmiesniejsze jest w tym to, iż radni swojego osiedla maja je daleko gdzies i zamiast walczyc o remonty ulic itp. oni są przeciwni 🙂

  Dzięki Bartol za kolejny świetny artykuł odnośnie „naszej” władzy.

  1. Nie mają gdzieś, tylko wybierają bardziej potrzebne inwestycje. Przecież wiesz doskonale ile pieniędzy zostało wydanych na miasteczko rowerowe, na które czekało całe miasto.

   1. Miasteczko rowerowe to moim zdaniem pieniądze w błoto…
    Kiedyś tego nie było i dzieci jak chciały to nauczyły się zasad ruchu drogowego, więc prosze mi tutaj nie pisać, że na miasteczko rowerowe czekało całe miasto…

    Szczerze? Zainwestował bym te pieniądze w bardziej pożyteczne rzeczy o ktorych pracownicy naszej administracji sobie nie śnili…

    1. Tobie może niepotrzebne, ale zdecydowana większość na pewno oczekiwała na zrealizowanie tej inwestycji. Pamiętasz jaki był wstrząs gdy zostało cofnięte dofinansowanie i sam Pan Burmistrz upominał Wojewodę i interweniował u Premiera.

     1. taaaak, na pewnodużo osób czekało na miasteczko rowerowe., które świeci pustkami, inwestycja beznadziejna

 8. Jeszcze nie zostało zrobione a już krytyka. Tak dużo Pan Burmistrz obiecuje a ze strony mieszkańców tak mało wdzięczności za to.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.