Zarząd Bogdanki bez Krystyny Borkowskiej!

Zgodnie z informacją przekazaną przez spółkę LW Bogdanka S.A. w zeszły piątek, ogłoszony został skład zarządu na VIII kadencję. W telegraficznym skrócie – tuż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2012 rok, zarząd opuszczą: Krystyna Borkowska oraz Lech Tor.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, jak znaczący jest to fakt nie tylko dla kopalni ale również dla naszej lokalnej „koalicji rządzącej”.

Poniżej zamieszczam całą treści komunikatu spółki (Źródło: Bankier.pl):

„Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 25.01.2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące:
- powołania Pana Zbigniewa Stopy do składu Zarządu VIII kadencji na stanowisko Prezesa Zarządu;
- powołania Pana Waldemara Bernaciaka do składu Zarządu VIII kadencji na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki;
- powołania Pana Yves, Marie, Gerard, Roger de Bazelaire de Boucheporn na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych na okres do zakończenia VII kadencji Zarządu (ze skutkiem od dnia 4 marca 2013 r.) oraz na VIII kadencję;
- powołania Pana Krzysztofa Szlagi na stanowisko Członka Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji na okres do zakończenia VII kadencji Zarządu (ze skutkiem od dnia 11 marca 2013 r.) oraz na VIII kadencję;
- powierzenia Pani Krystynie Borkowskiej funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego, ze skutkiem od dnia 4 marca 2013 r.

Komentarz Rady Nadzorczej Spółki:
„W związku z dokonaną już zmianą na stanowisku Prezesa Zarządu oraz nadchodzącym upływem kadencji Zarządu w dotychczasowym składzie, Rada Nadzorcza dokonała rekonstrukcji jego składu oraz powołała Zarząd nowej kadencji.

Z dniem 4 marca br. do składu Zarządu VII kadencji dołączy pan Roger de Bazelaire, a w dniu 11 marca pan Krzysztof Szlaga. Po wejściu w życie tych zmian, Zarząd VII kadencji będzie pracował w następującym składzie:
- pan Zbigniew Stopa – Prezes Zarządu,
- pan Waldemar Bernaciak – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki,
- pan Roger de Bazelaire – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,
- pani Krystyna Borkowska – Zastępca Prezesa Zarządu – Główny Księgowy,
- pan Krzysztof Szlaga – Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji oraz
- pan Lech Tor – Członek Zarządu wybierany przez pracowników.

Od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 r. będzie pracował Zarząd VIII kadencji w składzie:
- pan Zbigniew Stopa – Prezes Zarządu,
- pan Waldemar Bernaciak – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki,
- pan Roger de Bazelaire – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,
- pan Krzysztof Szlaga – Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji.”

Informacje na temat wykształcenia i kwalifikacji członków nowego zarządu znajdziecie w tym [dokumencie].

Udostępnij ten wpis!

Jedna myśl na “Zarząd Bogdanki bez Krystyny Borkowskiej!

  1. Roszad w zarządzie ciąg dalszy. Jednakże nie idą one w dobrym kierunku. Pierwszym potwierdzeniem jest korekta kursu akcji LW Bogdanka na GPW w Warszawie inwestorzy negatywnie ocenili dzialania rady nadzorcze w stosunku do zarządu. Kolejnym jest fakt, iż z zarządu zostały wydalone osoby długotrwale ze spółką, znające ją od podstaw, jednakże czy nowi członkowie = nowe pomysły, zwiększenie perspektyw, dywersyfikacja działalności? Nie do końca. Odkąd z funkcji prezesa Zarządu odwołano p. Tarasa na forach ludzie pochwalają ten pomysł jednakże nie utożsamiam się z ich optymizmem, gdyż działania RN moga dążyć glównie do umieszczania w zarządzie ludzi, którzy będą wykonywać każde ich polecenie bez względu na dobro spółki, ważnym faktem jest tutaj zwrot dla właścicieli. Niezbyt trafionym pomysłem p. Tarasa był outsourcing, tylko czy logicznym jest zatrudnianie praconików za pomocą zewnętrznej spółki, tak jak to sie teraz dzieje w wielu społkach funkcjonujących w LW Bogdanka? Nowy z-ca prezesa zarządu ds. ekonomicznych najpradopodbniej będzie dążył do minimalizacji kosztów, a gdzi enajszybciej tak ową znaleźć? W zatrudnieniu. Na nic zdadzą się głosy sprzeciwu, gdyż zewsząd będzie słychać głosy : „na twoje miejsce jest kilkudziesięciu chetnych”. W mojej opinii bogdanka winna zacząc minimalizację kosztów od likwidacji marnostrawstwa materiałow wykorzystywanych przy wydobyciu, czy tez na powierzchni oraz innych tego typu zachowań o których powszechnie wiadomo. Ponadto czy aby p. Stopa jest właściwą osobą na właściwym miejscu? prezes tak zaawansowanej społki akcyjnej bez wyższego wykształcenia ekonomicznego? Gdzie RN ma rozum? Logicznym jest tu fakt, iż potrzebne są odpowiednie sznurki do realizacji konkretnych zaleceń RN. Ponadto kwestia ogólnie panującego nepotyzmu w spółce do obsadzania stanowisk działów biurowych i wyżej opłacalnych innych działów. Nowe osoby ze stosownym wykształceniem niejednokrotnie są odrzucane na wstępie, gdyz stanowiska pracy są już z góry obsadzone przez dotychczasową kadrę – stanowiska z matki na córke etc. Czy to jest dobre rozwiązanie? NIE! gdyż powielane są wówczas stare wzorce, które nie wnoszą nic do spółki, ważne by siadła kolejna świnia przy korycie i żarła. Nowy pracownik, który posiadał by konkretne wykształcenie i ambicje wniesie o wiele więcej niż istota nepotyzmu. Ale cóż te fakty są nie do ruszenia. Ciekawi mnie fakt co spółka zrobi w momencie ruszenia wydobycia w rejonie chełma nad którym sa prowadzone już badania? Wplynie to napewno na konkurenycjność Bogdanki na regionalnym rynku, jak również zmusi zarząd spółki do dywersycikacji działalności, zmiany strategii i przyjęcia nowego podejścia rynkowego. Tylko czy ktoś się tym ionteresuje?

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.