Najlepsi absolwenci AGH mogą być spokojni o pracę. Zatrudni ich Bogdanka!

LW Bogdanka zobowiązała się zatrudniać corocznie najlepszych absolwentów studiów magisterskich specjalności Górnictwo Podziemne, kończących studia z wysoką średnią i jednocześnie wyrażających chęć podjęcia pracy w Bogdance. Nad wyborem kandydatów czuwać będzie koordynator wyznaczony przez LW Bogdanka, ściśle współpracujący z władzami wydziału.
Z kolei praktyki wakacyjne będą organizowane dla studentów czterech wydziałów AGH: Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Celem praktyk będzie odpowiednie przygotowanie kadry dla górnictwa podziemnego, a w szczególności podniesienie znajomości Prawa Geologiczno-Górniczego oraz zasad bezpiecznej pracy pod ziemią.
LW Bogdanka od wielu lat jest najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce. Tę pozycję zawdzięczamy przede wszystkim wysokiej kulturze technicznej naszej kadry, dzięki której z sukcesem wprowadzamy i stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania dostępne w światowym górnictwie. Od lat współpracujemy także, poszukując najlepszych dla naszej Spółki rozwiązań, z najważniejszymi w naszej branży ośrodkami naukowymi w Polsce, poprzez partnerstwa naukowe, wspólne publikacje, czy prace badawczo-rozwojowe. Do kluczowych w naszej branży ośrodków naukowych z pewnością zaliczyć należy krakowską AGH, z którą współpracujemy praktycznie od początku funkcjonowania kopalni w Bogdance – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.

Podpisane właśnie listy intencyjne, zacieśniające współpracę z AGH, to ważny krok w kierunku utrzymania najwyższej jakości kadry w Bogdance, poprzez zatrudnianie najlepszych absolwentów uczelni, z której wywodzi się wielu naszych obecnych pracowników. To także ważny wkład w dobre przygotowanie kadr dla polskiego górnictwa podziemnego, za które, jako jeden z największych graczy w Polsce, czujemy się współodpowiedzialni – podkreślił prezes Krzysztof Szlaga.

Udostępnij ten wpis!