Policjanci na wywiadówce

Jak informuje Wojewódzka Komenda Policji na swojej stronie (kwp.lublin.pl), łęczyńscy policjanci w ramach szkolnej wywiadówki spotkali się z rodzicami uczniów Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna rodziców i uczniów. Poruszony został problem używania alkoholu i środków odurzających przez młodzież. Ponadto policjanci omówili zasady bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych. Tego typu spotkania są również okazją do porozmawiania o bezpieczeństwie na drodze.

Funkcjonariusze wskazywali na prawa i obowiązki rodziców wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przybliżono ponadto przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Policjanci podczas prowadzonego spotkania omówili zagrożenia wynikające z używania alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz środków odurzających.
Wskazywali na zagrożenia wynikające z nieświadomego i nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu i przestrzegali przed konsekwencjami.
Poruszali tematy związane z przemocą fizyczną i psychiczną występującą zarówno w relacjach rówieśniczych jak i w rodzinie. Ponadto omówione zostały zasady bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych. Policjanci apelowali o zachowanie bezpieczeństwa na drogach i o używanie elementów odblaskowych zarówno przez dzieci jak i dorosłych.

M.K.
(Źródło: kwp.lublin.pl)

Udostępnij ten wpis!