Poślizg na budowie nowego szybu Bogdanki

Jak poinformował Dziennik Wschodni we wczorajszym wydaniu, nowy szyb wydobywczy kopalni Bogdanka w Kolonii Cyców II, nie powstanie tak szybko, jakby mogłoby się nam wszystkim wydawać. Od dwóch lat prace stoją na etapie formalności. Do tego aby budowa ruszyła z kopyta, potrzebne są zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Działka na której próbuje wyrosnąć nowy szyb, jest położona na terenie Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Chełmski oddział Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, nie wyraził zgody na wybudowanie szybu w tym miejscu.

Urząd Marszałkowski pracuje obecnie nad zmianą granic obszaru chronionego. W artykule nie pojawia się jednak informacja, jak długo taki stan rzeczy może się utrzymywać. Przedstawiciele kopalni nie komentują tej sprawy.

Szczegóły znajdziecie we wczorajszym wydaniu Dziennika Wschodniego lub na tej stronie.

Udostępnij ten wpis!