Łęczna: Bogdanka ogłasza strategię do 2040 roku. Fotowoltaika, wiatraki i nowe surowce!

Lubelski Węgiel Bogdanka opublikowała nową strategię na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku. Dokument wytycza kluczowe kierunki rozwoju i transformacji dla Bogdanki. Spółka zakłada stworzenie innowacyjnego koncernu multisurowcowego napędzającego zieloną transformację oraz zabezpieczającego rozwój gospodarczy Lubelszczyzny.

Nowa strategia Lubelskiego Węgla Bogdanka opiera się na 5 filarach. Pierwszy z  nich to silny węglowy fundament, w ramach którego Bogdanka pozostaje liderem efektywności w wydobyciu węgla do końca istnienia kopalni. Cztery pozostałe to: Koncern Multisurowcowy, Gwarant Zrównoważonej Energii, Zielona Transformacja oraz Przyszłość Lubelszczyzny. 
Poprzez konsekwentną realizację strategii utrzymania wysokiego poziomu produkcji Bogdanka chce wygenerować do 2030 środki, które pozwolą na inwestycje związane z obszarem multisurowcowości. W ciągu najbliższych 8 lat Spółka planuje zainwestować 8,6 mld zł, z czego niemal połowa dotyczyć będzie nowych obszarów działalności.

Chcemy, aby tu na Lubelszczyźnie w najbliższych latach powstał silny koncern multisurowcowy, dzięki któremu Bogdanka pozostanie motorem napędowym regionu przez kolejne 40 lat. Nasza nowa strategia jest przede wszystkim odpowiedzą na wyzwania, które stawia szeroko pojęta transformacja energetyczna. Chcemy w naturalny sposób wykorzystać to, że jesteśmy liderem efektywności w produkcji węgla. Ten fundament pozwoli nam na sfinansowanie naszych projektów transformacyjnych. Nasze kompetencje wydobywcze wykorzystamy po to, aby zdywersyfikować działalność Bogdanki w kierunku wydobycia surowców krytycznych nie tylko w regionie, ale również w Polsce. Poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, Bogdanka stanie się także gwarantem dostaw zrównoważonej energii, zarówno na potrzeby własne, jak i  całego regionu. Wszystkie te działania będziemy podejmować z poszanowaniem i troską o środowisko. Kieruje nami troska o rozwój regionu i dbałość o ludzi. Bo siłą Bogdanki i naszym największym kapitałem są ludzie. Tą strategią chcemy zapewnić miejsce do pracy kolejnym pokoleniom Lubelszczyzny. – powiedział Kasjan Wyligała prezes zarządu LW Bogdanka.

Strategiczna rola Bogdanki powoduje, że Spółka jest gwarantem bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej nie tylko dla regionu, ale także dla Polski centralnej i wschodniej. Pomimo tego, że jesteśmy liderem wśród wszystkich polskich spółek węglowych, niemniej wciąż pracujemy nad optymalizacją naszej efektywności operacyjnej. Stale dbamy o to aby wzmacniać efektywność i rentowność naszego core-biznesu. Dzięki temu będziemy mieć stabilne finansowanie dla zaplanowanych inicjatyw strategicznych. W dalszym ciągu będziemy inwestować w innowacyjne rozwiązania, w szczególności w zakresie monitoringu górotworu, poprawy bezpieczeństwa i ergonomii pracy oraz inteligentnych systemów zarządzania kopalnią. Przepływy pieniężne pozwolą nam na realizację Inicjatyw Strategicznych przy stałym monitoringu dostępnych mechanizmów wsparcia, jak również pozostanie spółką dywidendową z wypłatą do 50% zysku netto spółki tak jak ma to miejsce obecnie. Szacujemy, że skumulowane przychody Spółki do 2040 roku wyniosą niemal 100 mld zł. – powiedział Artur Wasilewski zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno – finansowych LW Bogdanka.

Bogdanka ocenia, że prawie 20 mld zł wygenerują obszary związane z produkcją, instalacją oraz recyklingiem komponentów OZE.

Perspektywa roku 2049 powoduje, że w tej chwili w Polsce nie ma planów dotyczących inwestycji w nowe jednostki wytwórcze oparte na węglu. To wymusza konieczność poszukiwania nowych, pozawęglowych źródeł dochodu dla Bogdanki. Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszym kraju wciąż ok. 70% energii pochodzi z węgla, należy przyjąć, że tylko odnawialne źródła energii dużej skali mogą spowodować istotną zmianę miksu energetycznego i znaczne obniżenie emisyjności polskiej gospodarki w relatywnie nieodległej perspektywie czasowej. Dlatego też jeden z istotnych nowych filarów rozwoju firmy to inwestycje w instalacje OZE tj.: wiatraki, farmy fotowoltaiczne, magazyny energii, a także w cały łańcuch wartości – od produkcji komponentów, poprzez wytwarzanie energii, magazynowanie energii oraz recykling odpadów z fotowoltaiki i baterii elektrycznych. Uważamy, że obszary związane z produkcją, instalacją oraz recyklingiem komponentów OZE wygenerują do 2040 roku blisko 20 mld zł przychodów. Planujemy rozwój OZE w kilku etapach. Niebawem w pobliżu Bogdanki uruchomiona zostanie farma fotowoltaiczna o mocy 3MW, natomiast procesy przetargowe na kolejne 27MW zostały już uruchomione. Naszym celem jest zaspokojenie 10% rocznej konsumpcji energii elektrycznej województwa lubelskiego do 2030 roku. – powiedział Dariusz Dumkiewicz – zastępca prezesa zarządu ds. handlu i inwestycji LW Bogdanka.

Spółka chce wykorzystać swoje doświadczenie w wydobyciu oraz rosnącym potencjale rynku surowców, w szczególności surowców krytycznych. To powoduje, że Bogdanka widzi w multisurowcowości atrakcyjną drogę dywersyfikacji. Spółka planuje przeznaczyć w najbliższych latach 50 mln złotych na prace eksploracyjne, odwierty rozpoznawcze i inne prace, które pozwolą jej dojść do decyzji inwestycyjnej. Obecnie po analizach eksperckich w tym zakresie Bogdanka zidentyfikowała wstępnie 11 surowców i ponad 20 potencjalnych lokalizacji, które będzie poddawać zaawansowanym analizom.

W ramach Koncernu Multisurowcowego Spółka planuje również utworzenie Funduszu, który będzie inwestował w projekty nowych technologii związanych z naszą obecną i przyszłą działalnością. Dodatkowo Bogdanka chce wykorzystać potencjał intelektualny lubelskich uczelni i przedsiębiorców.

Nowa strategia Bogdanki nie skupia się tylko na „tu i teraz”. Zachowanie miejsc pracy i potencjału gospodarczego w regionie – to istota naszego planu w  kontekście przyszłości załogi i całego regionu środkowo-wschodniej Polski. Chcemy to robić mądrze, poprzez dywersyfikację działalności, akwizycje, projekty rozwojowe. Chcemy tworzyć w przyszłości stabilne miejsca pracy w regionie. W  ramach nowej strategii uruchomimy programy zmierzające do pozyskania i  utrzymania naszych najlepszych pracowników. Ale równolegle wdrażać będziemy nowe działania, tak ważne dla każdej kopalni, czyli inwestycje mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy. Chcemy wdrożyć programy przebranżowienia, które pozwolą na sukcesywne i przyjazne przygotowywanie pracowników na odległe, ale nieuchronnie zbliżające się zamknięcie kopalni węgla kamiennego. Priorytetem w nowej strategii będzie dla nas również wdrożenie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i zagadnień ESG w ramach całego łańcucha wartości. Naszym celem jest utrzymanie stabilnego poziomu zatrudnienia w działalności podstawowej do 2042 roku, na dziś to jest niemal 5 tyś osób. –  powiedział Adam Partyka zastępca prezesa zarządu ds. społecznych i  pracowniczych LW Bogdanka.

Udostępnij ten wpis!