List otwarty nauczycieli ZSG w Łęcznej do radnych powiatu. Opamiętajcie się!

Przed Wami list otwarty jaki nauczyciele ZSG przekazali radnym powiatu 9 listopada 2017 r. Reakcję radnych mamy nadzieję zobaczyć na jutrzejszej sesji. Pozdrawiamy i zapraszamy aby nas wspierać na jutrzejszej sesji na którą idziemy wraz z nauczycielami innych szkół. Uczniowie też są zainteresowani tą sprawą.List otwarty do Radnych Powiatu Łęczyńskiego

Nauczyciele Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej zwracają się do Państwa z prośbą o zapobieżenie likwidacji bądź łączeniu naszej szkoły z inną jednostką/jednostkami, którą zapowiedział nasz organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Łęcznej w osobie Pana Romana Cholewy. Powodem tej decyzji, ma być zła sytuacja finansowa powiatu, za którą obwiniana jest w szczególności właśnie nasza szkoła.
Przedstawiane przez organ prowadzący wyliczenia wykazują, że w budżecie brakuje do końca roku na pensje dla nauczycieli i innych pracownikom szkół. Istotą problemu nie są jednak dla nas zawieszone pensje, tylko zamiar likwidacji Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej. Zamiar ten powstał w styczniu ubiegłego roku i argument finansowy podawany był tylko w stopniu marginalnym.

W powiecie łęczyńskim jest 6 szkół średnich, a tylko nasza szkoła ma być likwidowana/łączona. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że do 2015 roku subwencja otrzymywana przez Powiat na Zespół Szkół Górniczych przewyższała wydatki, w przeciwieństwie do innych placówek, które miały deficyty przekraczające 1 mln. W dalszym ciągu deficyt na jednego ucznia jest w naszej szkole najmniejszy. Argumentem do likwidacji jest „łatwość” jak wyraził się wicestarosta w zlikwidowaniu naszej jednostki „bo posiadamy tylko technikum i formalnie jest prościej”. Należy wziąć pod uwagę fakt, że kształcimy około 200 osób na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (na kierunkach takich jak w technikum)

My, nauczyciele tej szkoły, nie rozumiemy pobudek, dla których chce się zniszczyć najlepsze technikum w powiecie. Nasza szkoła kształci młodzież i dorosłych w kierunkach poszukiwanych przez lokalnego, największego na tym terenie pracodawcę jakim jest LW „Bogdanka’ S.A. Kształcimy w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk oraz technik przeróbki kopalin stałych. Oferta ZSG jest dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz nowej podstawy programowej dotyczącej kształcenia w szkołach branżowych. Nasi absolwenci są zatrudniani na miejscu i nie muszą wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy. Polityka gospodarcza państwa jest zgodna z wizją naszej szkoły.

Lubelszczyzna jest terenem rozwijającym się gospodarczo. Powstają nowe miejsca pracy a my dostarczamy na ten rynek pracowników. Wyspecjalizowaliśmy się w zawodach typowo technicznych. Zdobyliśmy uznanie u rodziców i uczniów powiatu i nie tylko (wyborcy) Poziom kształcenia w naszej szkole jest najwyższy ze wszystkich szkół powiatu. Prawie wszyscy uczniowie klas maturalnych przystępują do matury (w roku szkolnym 2016/2017 na 89 osób kończących szkołę do matury przystąpiło 86 osób, z czego ostatecznie zdało ponad 73% co jest bardzo dobrym wynikiem w technikach). Nie selekcjonujemy uczniów na tych, którzy mogą podejść do matury bądź nie mogą (co można zauważyć w innych placówkach). Mamy bardzo dobrą zdawalność egzaminów zawodowych – co jest wręcz ukrywane przez lokalne media i nie wiemy dlaczego.

Ostatni artykuł w Ziemi Łęczyńskiej bardzo szczegółowo opisuje zdawalność matur i egzaminów zawodowych w innych szkołach powiatu, z rozpisaniem na zawody i kwalifikacje. O tym, że w naszej szkole zdawalność w niektórych kwalifikacjach wynosi 100% nie ma nawet mowy. My jako nauczyciele ZSG mamy wrażenie, że likwidacja naszej szkoły nie ma nic wspólnego jakością pracy naszej szkoły.

Nasza szkoła powstała dzięki inicjatywie nauczycieli i przez ostatnie 10 lat wrosła w krajobraz Łęcznej – stolicy górnictwa w województwie lubelskim. Myślenie i działania, które chcą doprowadzić do sytuacji, aby w mieście górniczym nie było samodzielnej szkoły górniczej jest dla nas niezrozumiałe. Włączenie szkoły do jakiegoś bliżej nieokreślonego tworu wielozawodowego przekreśli rozwój w kierunku zgodnym z polityką gospodarczą państwa. To, że nikt z pomysłodawców likwidacji ZSG nie bierze pod uwagę, że za rok wskutek reformy będzie kumulacja dwóch roczników młodzieży na poziomie klasy pierwszej wskazuje na to, że nikt na poważnie nie bierze rozwoju oświaty i gospodarczego w powiecie. Dlaczego komuś zależy na bylejakości i zacofaniu w powiecie. Do Lublina dojeżdżają uczniowie, których rodziców na to stać. Biedniejsza, ale nie mniej zdolna młodzież przychodzi do nas. Kończy szkołę, często wybiera studia i wraca. Czytamy w różnych artykułach o koncepcji rozwoju Lubelszczyzny, pisze się o „importowaniu” fachowców ze Śląska.

Dajcie nam kształcić, a nie rzucajcie kłody pod nogi. Jedną decyzją może zniweczyć lata naszej pracy oraz powstrzymać rozwój całego powiatu. Mamy wrażenie, że pobudkami takiego działania nie jest dobro ani młodzieży ani okolicznej ludności. Szkołę bardzo łatwo zlikwidować ale odbudować jest bardzo trudno, wręcz jest to niemożliwe. Były już dobre szkoły w Łęcznej i słuch o nich zaginął. Nie pozwolimy by to samo stało się z naszą samodzielna jednostką. Dołożymy wszelkich starań aby utrzymać odrębność naszej placówki.

Nie rozumiemy dlaczego mamy być likwidowani. Nie przemawia do nas argument złego stanu finansowego powiatu. To nie nasza szkoła zawiodła lokalną społeczność, my jako szkoła górnicza jesteśmy na właściwym miejscu, wychodzimy naprzeciw lokalnym potrzebom, kształcimy młodzież i dorosłych, zapewniamy możliwość zatrudnienia. W ciągu dwóch najbliższych lat kopalnia planuje przyjąć do pracy ok. 500 osób – skąd ich weźmie? Kopalnia współpracuje z ZSG a nie z innym tworem. Nie wystarczy dla zmydlenia oczu zaproponować po spotkaniu u bram kopalni nowej dziwnej nazwy ZSGiPiO im. K.K. Jagiellończyka i po problemie. Nie wystarczy zrobić zdjęcie budynku i podpisać Zespół Szkół. Brak tradycji, współpracy z największym pracodawcą w powiecie będzie skutkował upadkiem kształcenia w powiecie. Czy tego chcecie Państwo Radni? Czy chcecie dobra Powiatu (powiat to ludzie, dobrobyt, gospodarka a nie urząd). Czy jesteście za rozwojem czy przeciwko. W 21 wieku musimy stawiać na rozwój, a nie na zacofanie.

My nauczyciele ZSG prosimy o zaprzestanie działań mających na celu jakąkolwiek likwidację naszej szkoły. Uważamy, że nie tylko słowne argumenty za tym przemawiają ale fakty. A jak wiadomo z faktami się nie dyskutuje.

z poważaniem nauczyciele ZSG

Udostępnij ten wpis!

6 przemyślenia na temat „List otwarty nauczycieli ZSG w Łęcznej do radnych powiatu. Opamiętajcie się!

  1. Podpisuje się obiema rękami za obroną ZSG. Jest to jedyna szkoła do, której przyjeżdżają sie kształcić ludzie z poza naszego powiatu. Dlaczego tak usilnie broni się Jagielończyka?? Zamoyski znikną a był bardzo dobrym liceum, po ukończeniu, którego wielu absolwentów ukończyło studnia i zajmują obecnie wysokie stanowiska w wielu firmach. ZSG wychodzi na przeciwko oczekiwaniom lokalnego społeczeństwa!!!

    1. likwidacja szkół bo koszty …. śmieszne i straszne , bo pier…na kładka ze starego miasta nad parkiem i ulicą to „inwestycja” tak pilnie potrzebna a koszt jej to ile ? pare baniek ? i bo trza, i da sie i kolejne słomiane inwestycje, betonu kupa i dupa, tylko na szkoły nie , wyrżnac edukację, pozbawić to miasto elity młodzieży, , prawie jak za okupacji, zmykanie szkół

    1. Tak, jak tylko otrzymam dane – będą też zdjęcia z kilku źródeł. Każda ręka podniesiona za likwidacją łęczyńskiej oświaty zostanie odpowiednio opisana 🙂

  2. Ok, fajnie że szkoła się broni, ale listy do Radnych przygotowali też nauczyciele Jagiellończyka. Dlaczego tylko o szkole górniczej piszecie? Uczniom Jagiellończyka też się to nie podoba, też nie chcą łączenia/likwidacji.

    1. Odpowiedź jest banalnie prosta. Nauczyciele z Jagiellończyka do mnie nie napisali, tak jak zrobili to belfrowie z ZSG. Więcej odwagi! Wąsate, komusze towarzystwo nie będzie rządziło wiecznie.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.