Mariusz Fijałkowski: Śmieci – nie musi być tak drogo

W dniu wczorajszym podczas sesji grupa radnych opozycji złożyła na ręce burmistrza Kosiarskiego stanowisko wzywające go jako burmistrza Łęcznej do podjęcia działań zmierzających do zmiany tzw. uchwał śmieciowych. Podpis pod stanowiskiem złożyli następujący radni: Sebastian Pawlak, Mariusz Fijałkowski, Zbigniew Łagodziński, Grzegorz Lendzion, Jacek Pelica, Zuzanna Lekan oraz Lech Tor. Dokument zamieszczam poniżej.

Uchwalone na wniosek burmistrza “uchwały śmieciowe” zostały odebrane przez mieszkańców Łęcznej oraz spółdzielnie mieszkaniowe za niesprawiedliwe i godzące w interesy ekonomiczne rodzin, szczególnie wielodzietnych oraz osoby mniej zamożne. Po raz kolejny w Łęcznej wzrosły koszty utrzymania, a podwyżka opłaty za śmieci jest dość znacząca.

Niedawna nowelizacja “ustawy śmieciowej” stworzyła gminom możliwość różnicowania opłat, stosowania więcej niż jednej metody ustalania opłat, czy wyposażenia nieruchomości w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych. Może to spowodować, że nowy system odbioru odpadów komunalnych będzie…

Dalszą część artykułu oraz skany dokumentu możecie zobaczyć na:
<< Blogu radnego Fijałkowskiego >>

Ta sama sprawa opisana przez radnego Pawlaka dostępna jest na jego BLOGU.

Udostępnij ten wpis!