Mariusz Fijałkowski: W sprawie śmieci koalicja znów przeciwko mieszkańcom

Na początku wczorajszej sesji Rady Miejskiej podjęliśmy jako grupa radnych opozycji próbę wprowadzenia pod obrady projektów zmian uchwał śmieciowych. Nasze propozycje zakładały obniżenie opłat za śmieci dla rodzin wielodzietnych oraz zakup pojemników na śmieci przez gminę. Oznaczałoby to obniżenie kosztów dla mieszkańców związanych z wprowadzeniem nowego systemu odbierania odpadów komunalnych, który zacznie obowiązywać od 1 lipca. Liczyłem, że radnym koalicji również powinno zależeć na dobru mieszkańców. Nic z tych rzeczy, ważniejsze jest zdanie burmistrza.

Projekty uchwał złożone zostały na 12 dni przed sesją, jednakże Przewodnicząca Rady nie dopuściła ich pod obrady zarzucając błędy formalne. Trudno się ze wszystkimi zgodzić. Wymagało się od nas ekonomicznego uzasadnienia, a nawet burmistrz przy uchwałach w grudniu swoje wyliczenia zmieścił na jednej stronie A4. Żadnych wyliczeń nie przedstawiła też Pani Przewodnicząca, gdy zgłaszała swoje propozycje obowiązujących stawek za śmieci. My pomimo, że nie zmienialiśmy ich wysokości musieliśmy dysponować ekonomicznymi kalkulacjami, które próbowaliśmy jednak bezskutecznie uzyskać na specjalnie zwołanej komisji finansów kilka tygodni temu. Nad innymi zarzutami nie chcę nawet dyskutować. Zmuszeni zostaliśmy więc do wnioskowania o zmianę porządku obrad w trybie art 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym

Co ciekawe, nasze projekty uchwał nie trafiły nawet do innych radnych, pomimo iż kilka dni przed sesją prosili o to w biurze rady radni Sebastian Pawlak i Zbigniew Łagodziński. Kto więc wydał polecenie, by radnym projektów nie rozdawać? Ostatecznie radni dostali te materiały na 3 minuty przed głosowaniem, a Przewodnicząca Borkowska nie zarządziła przerwy i nie pozwoliła nawet na zreferowanie radnym naszych propozycji. Poniżej zamieszczam nagranie z tej części obrad.

DEBATA (Pobierz 20MB)

Myślę, że niektórych radnych nie obchodziło jakie proponujemy rozwiązania. Wiedzieli z góry jak należy zagłosować. Za wprowadzeniem projektów uchwał pod obrady głosowali…

Dalszą część artykułu przeczytasz na:
<< Blogu radnego Fijałkowskiego >>

Udostępnij ten wpis!