Rozliczenie PIT 28 – kto powinien je złożyć?

W rozliczeniu PIT 28 nadchodzą zmiany. W nowym roku PIT 28 powinny rozliczyć wszyscy Ci, którzy uzyskują dochód z tytułu ryczałtu ewidencjonowanego. Do osób, którzy muszą się rozliczyć PIT-28 2023 należą także osoby uzyskujące przychody z najmu prywatnego. W tym artykule dowiesz się jak w 2023 roku rozliczyć online PIT-28 – najem prywatny i ryczałt ewidencjonowany.

Jak rozliczyć PIT-28 2023? Należy wiedzieć, że wyłącznie do końca tego roku najem prywatny na druku PIT 28 za 2022 rok będzie można rozliczyć na starych zasadach lub pod postacią zryczałtowanego podatku dochodowego. W przyszłym roku jedyną formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dla kogo jest PIT 28?
PIT 28 druk dotyczy osób uzyskujących przychody z:
• jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem
• ze spółki opodatkowanej ryczałtem
• najmu prywatnego od nieruchomości krajowej jak i zagranicznej
• handlu produktami rolnymi i zwierzęcymi, przetworzonymi w sposób nieprzemysłowy

Rozliczenie PIT 28 wzór wypełniony dedykowane jest wszystkim podatnikom, którzy rozliczają się na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

PIT 28 – czego dotyczy? Jaki PIT dla osoby fizycznej?
Jak rozliczyć PIT-28 2023? Musisz wiedzieć, że różnicą pomiędzy rozliczeniem ryczałtu a rozliczeniem na warunkach ogólnych, także w formie podatku liniowego jest brak możliwości pomniejszenia podatku o wielkość wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi w tej formie. Ryczałt charakteryzuje opodatkowanie osiągniętego dochodu.

Zastanawiasz się jaki PIT dla osoby fizycznej? Z tej uproszczonej formy opodatkowania korzystają nie tylko przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale też prowadzący działalność w formie spółki cywilnej i spółki jawnej. Rozliczenie PIT-28 wzór wypełniony dotyczy także podatników, którzy rozliczają swój przychód z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy a także umów o podobnych zależnościach.


Rozliczenie PIT 28 całkowicie online
Rozlicz najem w PIT-28 wygodnie, bez wychodzenia z domu, na jasnych i prostych zasadach, w miejscu, w którym możesz dokonać dowolnego rozliczenia, bez względu na to czy dotyczy ono Ciebie czy innej osoby. Wygodna edycja dokumentu na gofin PIT 28, pozwala na jego zapisywanie i wracanie, za każdym razem, kiedy będziesz tego potrzebował. Rozliczenie gofin PIT 28 wyślij do Ministerstw Finansów bez wychodzenia z domu, drogą online. Musisz pamiętać, że pomyślne wysłanie deklaracji, musi zostać poprzedzone odpowiednią weryfikacją jaką jest podanie kwoty przychodu osiągniętego w minionym roku.

Program do darmowego złożenia deklaracji PIT 28 pozwala na :
• wysłanie rozliczenia PIT 28 za 2022 rok przez internet, bez wychodzenia z domu
• proste i intuicyjne wypełnianie druku za pomocą wygodnego kreatora
• łatwe dodawanie niezbędnych załączników
• proste odliczanie konkretnych ulg, kwot wolnych od podatku oraz kosztów uzyskania przychodu
• rozliczanie PIT 28 przez internet dostępne na WINDOWS, MAC, LINUX

Musisz pamiętać, aby po wysłaniu PIT 28 koniecznie pobrać UPO, będące urzędowym poświadczeniem odbioru, które jest oficjalnym potwierdzeniem wysłania deklaracji PIT do urzędu skarbowego. PIT online w 2023 to doskonała i wygodny sposób, który w przeciwieństwie do papierowej wersji, nie wymaga wizyty w urzędzie skarbowym. Deklaracji PIT 28 nie mogą wypełnić osoby nieprowadzące jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w takiej sytuacji rozliczenie za 2022 rok na druku PIT 28 nie zostanie automatycznie zaakceptowane, w przeciwieństwie do rozliczenia PIT 37 i PIT 38.


Jak rozliczyć ryczałt miesięczny 2022?
Do kiedy PIT? Jeśli chodzi o ryczałt ewidencjonowany jak rozliczyć ryczałt miesięczny 2022 – podatnicy nie są zobligowani do składania w trakcie roku żadnych deklaracji. Do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale wyliczeń, podatnik jest zobowiązany do określenia kwoty podatku do zapłaty, jeśli dojdzie do osiągnięcia pułapu ryczałtowego wówczas należy uregulować go w terminie. Ostateczne rozliczenie następuje w chwili złożenia zeznania podatkowego.

Czym jest czynny żal?
Jeśli przedsiębiorca spóźnił się ze złożeniem obligatoryjnych deklaracji, wówczas musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami, które obejmują mandat skarbowy, grzywnę, wyrok sądowy a nawet pozbawienie wolności. Aby uniknąć kary przedsiębiorca może odwołać się do instytucji czynnego żalu, wtedy należy wypełnić PIT-28 po terminie czynny żal wzór, pamiętając, że czynny żal chroni przed karami, nie zwalnia natomiast z obowiązku uregulowania zaistniałych zaległości i odsetek.
W piśmie bazującym na PIT-28 po terminie – czynny żal wzór, powinny zostać zawarte następujące informacje:
• dane osoby składającej czynny żal,
• dane adresata czyli naczelnika właściwego urzędu skarbowego
• charakterystyka popełnionego czynu,
• istotne okoliczności łagodzące
• dane osób mających związek z popełnionym czynem;
• czy popełniony czyn miał charakter incydentalny
• czy zdarzenie zostało przez podatnika naprawione, a jeśli nie – to w jaki sposób podatnik zobowiązuje się do uiszczenia zaległych należności wraz z odsetkami

Udostępnij ten wpis!