Sebastian Pawlak: Dowiemy się kogo reprezentują radni

To głosowanie pokaże, czy radni do tej pory niemal bezwarunkowo popierający burmistrza, mają jeszcze resztki wrażliwości społecznej czy może już zupełnie zapomnieli kogo reprezentują. W piątek 10.05.2013 złożyliśmy projekty „uchwał śmieciowych”, wychodzących na przeciw postulatom spółdzielni mieszkaniowych i Mieszkańców.

Jako stawkę wyjściową przyjęliśmy stawki 9 zł za śmieci segregowane i 14 zł za niesegregowane. Nie chcieliśmy ich radykalnie obniżać, aby nie dać burmistrzowi i jego „pretorianom” pretekstu do kolejnych obraźliwych ataków.

Nasze propozycje to: 9 zł (segregowane) i 14 zł (niesegregowane) miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego; 18 zł (28 zł) od gospodarstwa domowego dwuosobowego; 27 zł (42 zł) miesięcznie od gospodarstwa domowego trzyosobowego.

Rodziny liczące cztery i więcej osób, zapłacą jedną stawkę: 36 zł (segregowane) lub 56 zł (niesegregowane). W ten sposób uchronimy przed skutkami podwyżki opłat rodziny wielodzietne, które najbardziej ucierpią w wyniku wdrożenia znowelizowanej ustawy śmieciowej oraz przyjętych przez rządzącą koalicję stawek.

Naszym zdaniem obecnie przyjęte stawki są tak wysokie, że w zupełności pokryją koszt zakupu pojemników. I dlatego – wychodząc na przeciw postulatom spółdzielni mieszkaniowych zgłaszanych burmistrzowi i radnym od wielu miesięcy – przyjmujemy, że koszty zakupu pojemników ich utrzymania w czystości przejmie na siebie gmina. Bez wprowadzenia tego zapisu Mieszkańcy zostaną…

Dalszy ciąg artykułu przeczytacie na:
<< Blogu radnego Pawlaka >>

Udostępnij ten wpis!