Sebastian Pawlak: Nie będzie dziesiątków milionów dofinansowania. A burmistrz na to: nic się nie stało

Pod ogromnym znakiem zapytania stanęło dofinansowanie dziesiątków milionów złotych na rewitalizację Starego Miasta i budowy dojazdu do elektrowni w Starej Wsi. „Plan awaryjny” burmistrza Łęcznej to nadzieja na to, że środki pozyskamy w konkursie, który często jest ruletką. Zostaje nam tylko liczyć na szczęście, bo w przypadku obecnych władz Łęcznej raczej trudno mówić o silnym lobby w urzędzie marszałkowskim.

Gmina Łęczna jako przedsięwzięcia priorytetowe dla realizacji „Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” wskazała dwie propozycje. Są to: „Rewitalizacja Starego Miasta – II etap” (33,1 mln zł) oraz „Budowa drogi zapewniającej dostępność komunikacyjną elektrowni w Starej Wsi” (51,9 mln zł). Bez zewnętrznego wsparcia nie ma szansy, aby Łęczna zrealizowała zadania za 85 mln zł.

W związku z nieujęciem tych projektów na liście kluczowej zapytałem burmistrza Kosiarskiego „czy i jakie działania zamierza podjąć, aby w/w zadania znalazły się na liście projektów kluczowych w procesie odwoławczym (jeśli takowy istnieje)?” oraz jaki ma „plan awaryjny”? I czy Gmina Łęczna będzie szukać innych możliwości ich sfinansowania?

Sejmikowa opozycja zażądała już od władz województwa dostępu do wszystkich złożonych wniosków i przy udziale ekspertów zamierza sprawdzić, czy projekty, które zostały uznane za kluczowe dla Lubelszczyzny takimi rzeczywiście nazwać można. Tym bardziej, że najdroższym i budzącym kontrowersje przedsięwzięciem jest rewitalizacja systemu wodnego kanału Wieprz – Krzna za ponad 1,7 mld zł.

Odpowiedź, którą otrzymałem mógłbym streścić słowami „nic się nie stało”. Burmistrz odpisał, że „planuje się coroczną aktualizację listy przedsięwzięć priorytetowych, w związku z czym zainteresowane podmioty będą mogły zgłaszać propozycje swoich inwestycji”. Mnie „podmioty” nie interesowały, ale gmina Łęczna i czy jej – póki co jeszcze – władze będą walczyć o realizację istotnych projektów inwestycyjnych.

Burmistrz stwierdza, że „fakt, że inwestycje Gminy Łęczna nie znalazły się na liście propozycji kluczowych nie oznacza, że

Cały wpis znajdziecie na:
<< Blogu radnego Sebastiana Pawlaka >>

Udostępnij ten wpis!