Sebastian Pawlak: Dziecinada z zarobkami prezesa PGKIM [Dokument]

Ile zarabia szef, zastępca i kadra zarządzająca LPEC, MPWIK czy innej spółki miejskiej w Lublinie? Z uzyskaniem tych informacji nie ma najmniejszego problemu nie tylko tam. I być nie powinno. Niestety Rada Nadzorcza łęczyńskiego PGKIM kieruje się jakimiś swoimi regulacjami prawnymi…

Zapytałem o coś, co tajemnicą nie jest. O dysponowanie dysponowanie publicznymi środkami, podlegającymi udostępnieniu zgodnie z zasadą jawności finansów sektora publicznego.

Chodzi o warunki zatrudnienia Marka Martyna, nowego prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęcznej. Zapytałem, oto na jaki okres została zawarta z nim umowa o pracę, jakie są jej warunki, a także kwota jego wynagrodzenia.

Odpowiedź przesłana mi przez Tadeusza Krawczyka, przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki jest kuriozalna. Zamiast odpowiedzieć na pytania twierdzi, że dane o które proszę „dotyczą danych szczególnie wrażliwych, chronionych odnośnymi przepisami”. Nie precyzuje jednak, co jego zdaniem jest taką informacją i w myśl jakich przepisów odmawia do niej dostępu…

Warunki prezesa mają regulować przepisy ustawy oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników (czyli burmistrza). Obowiązkiem pana przewodniczącego jest podanie dokładnej kwoty lub okazanie tychże „odnośnych Uchwał”.

Niedawno zapadł wyrok w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach, potwierdzający orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Przypomina on, że informacją publiczną są wszelkie dane odnoszące się do szeroko rozumianych władz publicznych, a także innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne, w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym. Oznacza to, że stosując tę wykładnię prawa informacjami publicznymi są także informacje dotyczące samorządowych spółek oraz zakładów komunalnych.

Karty wynagrodzeń pracowników samorządowych w części, w jakiej zawierają informacje o wysokości zarobków brutto, netto, kwoty nagród oraz premii, mieszczą się w pojęciu informacji publicznej w rozumieniu ustawy o informacji publicznej.

To powinno być chyba jasne. Dlatego sprawa „utajonych” zarobków prezesa na pewno będzie mieć ciąg dalszy…

Cały artykuł znajdziecie na:
<< Blogu radnego Sebastiana Pawlaka >>

Poniżej odpowiedź prezesa PGKiM

Udostępnij ten wpis!